หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
สำนักโรคไม่ติดต่อ
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26272

 NCD.pdf
 
ดาวน์โหลด
ศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26273

 ศบจอ..pdf
 
ดาวน์โหลด
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26274

 สอวพ..pdf
 
ดาวน์โหลด
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26275

 สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ.pdf
 
ดาวน์โหลด
สำนักจัดการความรู้
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26276

 สำนักจัดการความรู้.pdf
 
ดาวน์โหลด
สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26277

 สำนักยาสูบ.pdf
 
ดาวน์โหลด
สำนักระบาดวิทยา
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26278

 สำนักระบาดวิทยา.pdf
 
ดาวน์โหลด
สำนักโรคติดต่อทั่วไป
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26279

 สำนักโรคติดต่อทั่วไป.pdf
 
ดาวน์โหลด
สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26280

 สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง.pdf
 
ดาวน์โหลด
สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
» มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26281

 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่.pdf
 
ดาวน์โหลด
  1  2  3  (30 รายการ) 1/3 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com