หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี Deltamethrin 5%
» มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18272

 ประกาศยกเลิก.pdf
 
12 ม.ค. 2558 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อยาทากันยุง(Deet ไม่น้อยกว่า 12%)
» มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18097

 ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน0001.pdf
 
26 ธ.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ขนะการเสนอราคายาทากันยุง (Deet ไม่น้อยกว่า 12%) ขนาดบรรจุ 30 ml.ชนิดขวดสเปรย์
» มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18098

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอยาทากันยุง.pdf
 
26 ธ.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อสารเคมีเดลต้ามิทริน2%EC
» มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18085

 ประกาศผลสอบราคาเดลต้ามิทริน2%0001.pdf
 
25 ธ.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อมุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (LLIN)
» มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกำหนด
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18086

 ประกาศผลสอบราคามุ้งชุบสารเคมี(LLIN)0001.pdf
 
25 ธ.ค. 2557 ดาวน์โหลด
#
#
#
#
#
  1  (5 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com