หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
ซื้อวัสดุสำนักงาน
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 14773

 
24 ก.พ. 2557
รายงานขอซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน และนิตยสารรายปักษ์ ประจำปีงบปะรมาณ 2556
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 12839

 
19 ก.พ. 2556
เช่ารถตู้ปรับอากาศ
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 12892

 
7 ม.ค. 2556
จ้างผลิตกระเป๋า
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 12893

 
7 ม.ค. 2556
รายงานจัดจ้างจัดนิทรรศการงานประชุมเชิงปฎิบัติการ จำนวน 1 รายการ
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 12894

 
7 ม.ค. 2556
รายงานขอเช่าห้องประชุม
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 12895

 
7 ม.ค. 2556
ขอเช่าเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เพือใช้ในการประชุม จำนวน 1รายการ
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 12896

 
7 ม.ค. 2556
ขอเช่าห้องประชุม จำนวน 1 ห้อง
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 12897

 
7 ม.ค. 2556
รายงานขอซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการทรัพยากรสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 12889

 
13 พ.ย. 2555
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
» สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 12891

 
13 พ.ย. 2555
  1  2  3  4  5  6  (192 รายการ) 1/20 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com