หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
สอบราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบแพ็คเกจถุงยางอนามัย จำนวน 40,000 ชิ้น
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17072

 ประกาศและคุณลักษณะ.pdf
 
28 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา การจ้างเหมาดูแลรักษาความรักษาความปลอดภัย ณ บริเวรอาคารสำนักงาน
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17102

 safe281057.pdf
 
28 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาดูแลรักษาความรักษาความปลอดภัย ณ บริเวรอาคารสำนักงานศูนย์วัณโรคที่12 จังหวัดยะลา
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17103

 safe28_57.pdf
 
28 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17049

 IMG.pdf
 
27 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณสำนักงานฯ จำนวน 3 รายการ
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17050

 build_1.pdf
 
27 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าลี่ จังหวัดเลย
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17051

 build_2.pdf
 
27 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อยา ETHIONAMIDE 250 mg
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17052

 คุณลักษณะยา ETHIONAMIDE 250 mg001.pdf
 
27 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 16943

 com1-8.pdf
 
24 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิก การสอบราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 16874

 ประกาศยกเลิกสอบราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ.pdf
 
20 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคางานจ้างจัดทำป้ายประกาศติดตั้งตามสถานที่ที่กฎหมายกำหนดเป็นสถานที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 65 ป้าย
» ประกาศสอบราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 16868

 1 ประกาศ tor ราคากลาง ป้าย.pdf
 
17 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (239 รายการ) 1/24 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com