หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 16889

 ประกาศประกวดราคายานพาหนะและขนส่ง3รายการ.pdf
 
16 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน(OPV)
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 16811

 รวมประกาศOPV_2558.pdf
 
9 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 16812

 รวมประกาศHPV58.pdf
 
9 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
(สคร.6) ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 16727

 IMG_0001.pdf
 
6 ต.ค. 2557 ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 4 รายการ พร้อมติดตั้ง
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 15570

 
11 เม.ย. 2557
ซื้อชุดเครื่องมือสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 15569

 
31 ต.ค. 2556
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 7546

 
4 พ.ค. 2554
ซื้ออาหารสดและอาหารแห้งเพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 4223

 
31 พ.ค. 2553
การจัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอ็ซ ไอ ดื้อต่อยาต้านไวรัส HIVDR
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 125

 
30 เม.ย. 2552
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 55 รายการ
» ประกาศประกวดราคา
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 2520

 
19 ก.พ. 2552
  1  2  (15 รายการ) 1/2 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com