หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
นโยบายการพัฒนากรมควบคุมโรคเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55361

 digi-sing.pdf
 
11 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (นพ.สุขุม กาญจนพิมาย)
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55360

 publish03102018021000.pdf
 
22 ม.ค. 2562 ดาวน์โหลด
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 (นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร)
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55358

 
19 ต.ค. 2561
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55355

 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน.pdf
 
7 ก.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55353

 OG2561.pdf
 
23 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นโยบายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของกรมควบคุมโรค (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค)
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55357

 นโยบายอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย).pdf
 
9 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2560
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42185

 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2560 ปีแห่งการบริโภคผัก-ผลไม้ปลอดภัย.pdf
 
29 พ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
นโยบายการเพิ่มผลงานวิจัย ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42187

 นโยบายการเพิ่มผลงานวิจัย ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ.pdf
 
29 พ.ค. 2560 ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42181

 OG-60.PDF
 
13 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
สรุป Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข
» นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42183

 f458b9e53681c00be9b974f6f22e8f76.pdf
 
13 ก.พ. 2560 ดาวน์โหลด
  1  2  3  (26 รายการ) 1/3 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com