หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
จัดซื้อการ์ดหน่วยความจำใส่กล้องถ่ายรูป (จำนวน 1 อัน)
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53468

 
9 ม.ค. 5619
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
14 มี.ค. 3256
ตู้ลอยสแตนเลส ขนาด 0.95x0.50x0.35 ม พร้อมชั้นวาง ขนาด 0.95x1.0.03x0.25 ม จำนวน 1 ชุด
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 45124

 
4 ส.ค. 2596
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจ้ดทำรูปเล่ม
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55953

 
21 ธ.ค. 2562
จ้างทำชุดความรู้ 28 Key message
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54629

 
16 พ.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารเดือนมิถุนายน 2562
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52256

 
1 ต.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57640

 
17 ส.ค. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก วงเงิน 74,0000บาท
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58279

 ประกาศจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก เงิน 74,000 บาท.pdf
 
15 ส.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58295

 CCF_000029.pdf
 
15 ส.ค. 2562 ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
» ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58296

 CCF_000029.pdf
 
15 ส.ค. 2562 ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (54,819 รายการ) 1/5482 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com