หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55628

 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
 
14 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55627

 แผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf
 
13 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมโรค
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48575

 อนุมัติแผนกรมควบคุมโรค_ปี61.pdf
 
1 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
แผนจัดซื้อยา เวชภัฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีน วัสดุวิทยาศาสตร์ และสารเคมี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมโรค
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48576

 แผนจัดซื้อยาฯ.pdf
 
22 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42137

 แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงาน.PDF
 
14 ม.ค. 2560 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณรายจ่าย 2560
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42136

 201706151497523122_แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณรายจ่าย 2560.PDF
 
13 ม.ค. 2560 ดาวน์โหลด
กรอบแผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42135

 กรอบแผนปฏิบัติราชการฯ (แผนงานควบคุมโรค).pdf
 
12 ม.ค. 2560 ดาวน์โหลด
แผนจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42134

 201706121497240417_เล่มแผนจัดซื้อยาฯ ปี 2560.pdf
 
2 ธ.ค. 2559 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42133

 201705111494490952_อนุมัติแผนกรมควบคุมโรค_ปี60.pdf
 
2 พ.ย. 2559 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2559 กรมควบคุมโรค
» แผนงาน แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42132

 AnnualReport2559.pdf
 
31 ต.ค. 2558 ดาวน์โหลด
  1  2  (12 รายการ) 1/2 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com