หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมควบคุมโรค
» สัญญาอื่น ๆ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 40968

 สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมควบคุมโรค.pdf
 
ดาวน์โหลด
สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการกรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัด อาคาร 1-9
» สัญญาอื่น ๆ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 40970

 สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการกรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัด อาคาร 1-9.pdf
 
ดาวน์โหลด
สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559
» สัญญาอื่น ๆ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 41077

 สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559.pdf
 
ดาวน์โหลด
สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกรมฯ ปีงบประมาณ 2560
» สัญญาอื่น ๆ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 41078

 สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกรมฯ ปีงบประมาณ 2560.pdf
 
ดาวน์โหลด
สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560
» สัญญาอื่น ๆ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 41079

 สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2560.pdf
 
ดาวน์โหลด
สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ปีงบประมาณ 2560
» สัญญาอื่น ๆ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 41080

 สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ปีงบประมาณ 2560.pdf
 
ดาวน์โหลด
สัญญาเพื่อประกอบการตรวจรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561
» สัญญาอื่น ๆ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48566

 สัญญารักษาความปลอดภัย.pdf
 
ดาวน์โหลด
สัญญาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าสวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561
» สัญญาอื่น ๆ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48567

 สัญญาดูแลบำรุงสนามหญ้า.pdf
 
ดาวน์โหลด
สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2561
» สัญญาอื่น ๆ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48568

 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด.pdf
 
ดาวน์โหลด
#
  1  (9 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com