หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
» การตีความ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55826

 Law_Envcco_3.PDF
 
29 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติบังคับใช้กฎหมาย "ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย"
» การตีความ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55825

 c2_0006_2549.pdf
 
7 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเปรียบเทียบเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด
» การตีความ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55824

 c2_0716_2556.pdf
 
15 ก.พ. 2562 ดาวน์โหลด
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การห้ามขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานที่ราชการ
» การตีความ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55823

 201903091552109469.pdf
 
17 ม.ค. 2562 ดาวน์โหลด
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานะทางกฎหมายของที่ดินที่สงวนหวงห้ามไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ทางราชการยังไม่ได้เข้าใช้ประโยชน์ (กรณีที่ดินแปลงนิคมโรคเรื้อนแม่ลาว)
» การตีความ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55822

 0490_2546.pdf
 
24 ธ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
การตีความ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเปรียบเทียบตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
» การตีความ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55820

 c2_0573_2555.pdf
 
15 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
การตีความ บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การประกาศนโยบายลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื่อ เอชไอวี
» การตีความ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55819

 c2_0663_2554.pdf
 
13 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
#
#
#
  1  (7 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com