หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันควบคุมโรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55712

 007_1_1gcd.pdf
 
25 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 678/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 49669

 คำสั่งกรม ที่ 678.2561.pdf
 
31 พ.ค. 2561 ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 161/2561 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48594

 commanddirector161_2561.pdf
 
9 ก.พ. 2561 ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1349/2560 เรื่อง มอบอำนาจก่อหนี้ผูกพันและการอนุมัติเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิเฮนรี่ เอ็ม. แจ็คสัน
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48592

 commandapprove1349_2560.pdf
 
23 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1368/2560 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48593

 commanddirector1368_2560.pdf
 
23 ม.ค. 2561 ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 1168/2560 เรื่อง มอบอำนาจในการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ (เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกรมควบคุมโรค)
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48520

 commandsupplies1168_2560.pdf
 
12 ก.ย. 2560 ดาวน์โหลด
คำสั่งสำนักงานเลขานุการกรม ที่ 8/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบหนังสือ เอกสาร ภาพถ่าย วัตถุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่อาจมีคุณค่าทางประวัติสาสตร์
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42874

 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเอกสารที่อาจมีคุณค่าทางประวัติสาสตร์.pdf
 
31 ม.ค. 2560 ดาวน์โหลด
คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรค ที่ 34/2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรค ที่ 4/2559
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42873

 แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการกรมควบคุมโรค.pdf
 
18 ต.ค. 2559 ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 973/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กรมควบคุมโรค
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42872

 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ กรมควบคุมโรค.pdf
 
2 ส.ค. 2559 ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 967/2559 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ กรมควบคุมโรค
» คำสั่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42869

 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ กรมควบคุมโรค.pdf
 
28 ก.ค. 2559 ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  (45 รายการ) 1/5 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com