หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
คำวินิจฉัยการออกประกาศเพิ่มขนาดข้อความ ภาพคำเตือน บนซองบุหรี่จาก 55% เป็น 85% ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2535 (กฎหมายเดิม)
» ผลการพิจารณาคำวินิจฉัยที่มีผลต่อประชาชน
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55563

 
9 มี.ค. 2562
#
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (1 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com