หน้าแรก
  หมวดเอกสารตามมาตรา 9 >
หมวดเอกสารตามมาตรา 9
ประเภทเอกสาร:  
  เรื่อง วันที่  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงายในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562
» โครงการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55573

 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงายในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2562 (กองการเจ้าหน้าที่).pdf
 
10 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงายในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561
» โครงการ
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55572

 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงายในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2561 (กองการเจ้าหน้าที่).pdf
 
9 มี.ค. 2562 ดาวน์โหลด
#
#
#
#
#
#
#
#
  1  (2 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com