หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  22 1 2561.pdf
 
e-Bidding 22 ม.ค. 2561
-
22 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดบริหารจัดการข้อมูลระบบเดินทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ม.ค. 2561 - 5 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 054.pdf
 
e-Bidding 22 ม.ค. 2561
-
5 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ม.ค. 2561 - 7 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 055.pdf
 
e-Bidding 22 ม.ค. 2561
-
7 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lanthanum 500 mg chewable tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lanthanum 500 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561
-
19 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
 
e-Bidding 19 ม.ค. 2561
-
26 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕) .pdf
 
e-Bidding 19 ม.ค. 2561
-
26 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Mometasone furoate ๕๐ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๔๐ actuation bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๕๘๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Mometasone furoate ๕๐ mcg ๑ dose nasal spray,suspension,๑๔๐ actuation bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๕๘๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
 
e-Bidding 19 ม.ค. 2561
-
26 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ม.ค. 2561 - 26 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑) .pdf
 
e-Bidding 19 ม.ค. 2561
-
26 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Adefovir dipivoxil 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561
-
19 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือสำหรับการตรวจทางการแพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศสผู้ชนะถุงมือสำหรับการตรวจทางการเเพทย์.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561
-
19 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (2,536 รายการ) 1/254 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.29.141
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com