หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF06082561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF06082561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF07082561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ (แผงตาข่ายกันนก)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF07082561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF07082561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF07082561_0003.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่อง Fume Hood สำหรับย้อมผ้า

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF07082561_0005.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF07082561_0006.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF07082561_0007.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (3,311 รายการ) 5/332 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com