หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายนกรม จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :23 พ.ค. 2562 - 4 มิ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56729

ประกาศ:  img 562.pdf
 
e-Bidding 23 พ.ค. 2562
-
4 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อและจัดทำร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Estimates SM) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 พ.ค. 2562 - 4 มิ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56598

ประกาศ:  img 555.pdf
 
e-Bidding 21 พ.ค. 2562
-
4 มิ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56658

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Bidding 21 พ.ค. 2562
-
21 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral Load) ชนิดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 พ.ค. 2562 - 13 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56550

ประกาศ:  94039fe6790aed712b3879b53af15328.pdf
 
e-Bidding 13 พ.ค. 2562
-
13 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 พ.ค. 2562 - 21 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56564

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน เผยแพร่บนเว็บไซต์.pdf
 
e-Bidding 13 พ.ค. 2562
-
21 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง(ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :10 พ.ค. 2562 - 10 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56535

ประกาศ:  img 543.pdf
 
e-Bidding 10 พ.ค. 2562
-
10 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :7 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56475

ประกาศ:  ประกาศรถตู้.pdf
 
e-Bidding 7 พ.ค. 2562
-
15 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :30 เม.ย. 2562 - 8 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56358

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Denosumab 30042562.pdf
 
e-Bidding 30 เม.ย. 2562
-
8 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Darunavir ๖๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๘๘๘๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :29 เม.ย. 2562 - 7 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56325

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Darunavir 29042562.pdf
 
e-Bidding 29 เม.ย. 2562
-
7 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :29 เม.ย. 2562 - 7 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56326

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Empagliflozin 29042562.pdf
 
e-Bidding 29 เม.ย. 2562
-
7 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (669 รายการ) 1/67 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com