หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้งสำหรับใช้กับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.ย. 2563 - 21 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64219

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่อง GeneXpert และเครื่อง LPA จำนวน ๒ รายการ.pdf
สรุปผล :  ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS).pdf
 
e-Bidding 16 ก.ย. 2563
-
21 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ก.ย. 2563 - 11 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64025

ประกาศ:  img05605.pdf
สรุปผล :  img07867.pdf
 
e-Bidding 2 ก.ย. 2563
-
11 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) สัญญาที่ 11/2563 ปรับแผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63559

ประกาศ:  น้ำยา 128 เทสต์ 640,000 บาท.pdf
สรุปผล :  น้ำยา 128 เทสต์ 640,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 10 ส.ค. 2563
-
11 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๑๘ mg/๓ ml solution for injection, ๓ ml prefilled pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ส.ค. 2563 - 14 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63562

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Liraglutide 08102563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Liraglutide 08102563.pdf
 
e-Bidding 10 ส.ค. 2563
-
14 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Insulin aspart ๓๐ iu/๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection, ๓ ml prefilled pen (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ส.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63537

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Insulin aspart 07082563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Insulin aspart 08102563.pdf
 
e-Bidding 7 ส.ค. 2563
-
13 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63535

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ertapenem 06082563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Ertapenem 08092563.pdf
 
e-Bidding 6 ส.ค. 2563
-
11 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 4,000 เทสต์ (1,008,000.-บาท) สัญญาที่ 10/2563 ปรับแผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63515

ประกาศ:  ผู้ชนะซื้อน้ำยาCD4 1,008,000 บาท.pdf
สรุปผล :  ผู้ชนะซื้อน้ำยาCD4 1,008,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 4 ส.ค. 2563
-
7 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Cilostazol ๑๐๐ mg prolonged-release capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๗๔๔๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :31 ก.ค. 2563 - 5 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63474

ประกาศ:  ประกาศเชืญชวน Cilostazol 30072563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Cilostazol 01102563.pdf
 
e-Bidding 31 ก.ค. 2563
-
5 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg orodispersible tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๕๙๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ก.ค. 2563 - 4 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63447

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Lansoprazole 30072563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Lansoprazole 24082563.pdf
 
e-Bidding 30 ก.ค. 2563
-
4 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Cefminox ๑ g powder for solution for injection,๑ vial (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๙๓๕๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63394

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Cefminox 24072563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ cefminox 08102563.pdf
 
e-Bidding 24 ก.ค. 2563
-
31 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (525 รายการ) 1/53 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com