หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีคัดเลือก)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด ยี่ห้อ CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 โดยวิธีคัดเลือก

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.ค. 2563 - 16 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63304

ประกาศ:  CCF_000334.pdf
 
วิธีคัดเลือก 16 ก.ค. 2563
-
16 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58295

ประกาศ:  CCF_000029.pdf
 
วิธีคัดเลือก 15 ส.ค. 2562
-
15 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58296

ประกาศ:  CCF_000029.pdf
 
วิธีคัดเลือก 15 ส.ค. 2562
-
15 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58297

ประกาศ:  CCF_000029.pdf
 
วิธีคัดเลือก 15 ส.ค. 2562
-
15 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องระบบปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2562 - 24 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57661

ประกาศ:  CCF_000008.pdf
 
วิธีคัดเลือก 24 ก.ค. 2562
-
24 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือด (CAP/CTM HCV QUANT TEST V๒.๐) โดยวิธีคัดเลือก

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ก.ค. 2562 - 8 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57469

ประกาศ:  img 581.pdf
 
วิธีคัดเลือก 8 ก.ค. 2562
-
8 ก.ค. 2562
ดาวน์โหลด
วัสดุ จำนวน 27 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :2 พ.ค. 2562 - 2 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57899

 
วิธีคัดเลือก 2 พ.ค. 2562
-
2 พ.ค. 2562
#
#
#
  1  (7 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com