หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fosfomycin 4 g powder for solution for injection,1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Fosfomycin 4 g powder for solution for injection.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2561
-
24 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atazanavir 200 mg capsule, hard, 1 capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Atazanavir 200 mg capsule.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2561
-
24 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF24072561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2561
-
24 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Levofloxacin 500 mg/100 ml solution for infusion, 100 ml vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Levofloxacin 500 mg 100 ml solution.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2561
-
24 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Levocetirizine dihydrochloride 5 mg film-coated tablet, 1 tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Levocetirizine dihydrochloride 5 mg tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2561
-
24 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เข็มเจาะเลือด เบอร์ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ เข็มเจาะเลือด เบอร์ 24.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2561
-
24 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (3,111.50.-บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ค่าถ่ายเอกสาร_0004.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2561
-
24 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (1,411.20.-บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ค. 2561 - 24 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  จ้างถ่ายเอกสาร_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 2561
-
24 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวี (HIV drug resistance)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :23 ก.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF23072561_0002.pdf
 
e-Bidding 23 ก.ค. 2561
-
2 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :23 ก.ค. 2561 - 23 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 2561
-
23 ก.ค. 2561
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  (3,311 รายการ) 10/332 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com