หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อ Diosmin ๔๕๐ mg+hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๐๔๗๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Diosmin.pdf
 
e-Bidding 14 ธ.ค. 2561
-
21 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Gabapentin 600.pdf
 
e-Bidding 14 ธ.ค. 2561
-
21 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการสอบสวนโรค จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  Win_20181214_0001.pdf
 
e-Bidding 14 ธ.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hyaluronate sodium 25 mg/2.5 ml solution for injection, 2.5 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hyaluronate sodium 25 mg 2.5 ml solution for injection 2.5 ml prefilled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2561
-
13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone 250 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension 120 dose actuation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Seretide Evohaler.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2561
-
13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2561
-
13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 374.pdf
 
e-Bidding 13 ธ.ค. 2561
-
13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 12 เล่ม (13ธค.61) ก.พัฒนาองค์กร

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2561
-
13 ธ.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดประชุม จำนวน 3 รายการ (7-8มค.62) ก.ระบาดฯ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ธ.ค. 2561 - 18 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2561
-
18 ธ.ค. 2561
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดีโอ เรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน ๗ เรื่อง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศยกเลิกจ้างผลิตวีดีโอ 7 เรื่อง.pdf
 
e-Bidding 12 ธ.ค. 2561
-
12 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  (3,444 รายการ) 10/345 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.203.245.76
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com