หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อ Celecoxib ๒๐๐ mg, capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๘๑๗๑๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ย. 2561 - 1 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Celecoxib 200.pdf
 
e-Bidding 24 ก.ย. 2561
-
1 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF25092561.pdf
 
e-Bidding 24 ก.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (DI Generator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ย. 2561 - 1 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  6-61 เอกสารประกวดราคาฯ ซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 1 เครื่อง.pdf
 
e-Bidding 24 ก.ย. 2561
-
1 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารสมรรถนะสูงโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ย. 2561 - 2 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7-61 เอกสารประกวดราคาฯ ซื้อเครื่องแยกสารสมรรถนะสูง 1 เครื่อง.pdf
 
e-Bidding 24 ก.ย. 2561
-
2 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.ย. 2561 - 2 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  8-61 เอกสารประกวดราคาฯ ซื้อเครื่องแยกสารโดยใช้ก๊าซเป็นตัวพา 1 เครื่อง.pdf
 
e-Bidding 24 ก.ย. 2561
-
2 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคายานพาหนะ1.pdf
 
e-Bidding 21 ก.ย. 2561
-
28 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคายานพาหนะ1.pdf
 
e-Bidding 21 ก.ย. 2561
-
28 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน พร้อมระบบชดเชยการรั่วของอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผลการประกวดเครื่องช่วยหายใจ(งปม.).pdf
 
e-Bidding 21 ก.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย จำนวน 62 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสิ่งส่งตรวจปี62.pdf
 
e-Bidding 21 ก.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
:: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.ย. 2561 - 30 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  210961-1.PDF
สรุปผล :  031061-3.PDF
 
e-Bidding 21 ก.ย. 2561
-
30 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  (3,488 รายการ) 10/349 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com