หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Auction)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อมุ้งโปลีเอสเตอร์สีขาว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :19 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26025

ประกาศ:  img 001.pdf
 
e-Auction 19 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว) จำนวน 1 หลัง ของสำนักงานป้องกันควบคุมดรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :13 พ.ย. 2558 - 23 พ.ย. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 25919

ประกาศ:  img 994.pdf
 
e-Auction 13 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 28 รายการ ของสถาบันบำราศนราดูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ต.ค. 2558 - 28 ต.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 25644

ประกาศ:  img 946.pdf
 
e-Auction 20 ต.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2558 - 15 ต.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 25452

 
e-Auction 8 ต.ค. 2558
-
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารเคมี Deltamethrin 5% ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :31 มี.ค. 2558 - 31 มี.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 19848

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Auction 31 มี.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ชุดน้ายาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :30 มี.ค. 2558 - 30 มี.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 19648

ประกาศ:  1.ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช.pdf
 
e-Auction 18 มี.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์เพื่อใชในภารกิจของทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :12 มี.ค. 2558 - 18 มี.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 19419

ประกาศ:  img 746.pdf
 
e-Auction 12 มี.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินงานของกรมควบคุมโรค จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :12 มี.ค. 2558 - 16 มี.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 19421

ประกาศ:  img 748.pdf
 
e-Auction 12 มี.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี Deltamethrin 5% WDP หรือ Deltamethrin 5% WP ชนิดผงละลายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :5 มี.ค. 2558 - 13 มี.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 19256

ประกาศ:  ประกาศdel5%.pdf
 
e-Auction 5 มี.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :2 มี.ค. 2558 - 10 มี.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 19176

ประกาศ:  img 733.pdf
 
e-Auction 2 มี.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  (35 รายการ) 2/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com