หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ซื้อรถยนต์ 1,300 ซีซี จำนวน 1 คัน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 มิ.ย. 2563 - 21 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63351

 
e-Bidding 21 ก.ค. 2563
-
21 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.ค. 2563 - 23 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63312

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอช.pdf
สรุปผล :  น้ำยา 128 เทสต์ 640,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 16 ก.ค. 2563
-
23 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :12 มิ.ย. 2563 - 19 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62904

ประกาศ:  7-2563 ประกาศประกวดราคาฯ ตรวจสอบประสิทธิภาพฯ 1 รายการ.pdf
 
e-Bidding 12 มิ.ย. 2563
-
19 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Etoricoxib ๙๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๓๕๔๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :25 พ.ค. 2563 - 1 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62604

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Etoricoxib 90 mg..pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Etoricoxib 90 31072563.pdf
 
e-Bidding 25 พ.ค. 2563
-
1 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :30 เม.ย. 2563 - 12 พ.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62423

ประกาศ:  6-2563 ประกาศประกวดราคาฯ ตรวจสอบประสิทธิภาพฯ 13 รายการ.pdf
 
e-Bidding 30 เม.ย. 2563
-
12 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 มี.ค. 2563 - 17 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61773

ประกาศ:  Binder1.pdf
สรุปผล :  MX-M314NV_20200402_180153.pdf
 
e-Bidding 10 มี.ค. 2563
-
17 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Etravirine ๒๐๐ mg. tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๙๒๕๓๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :3 มี.ค. 2563 - 10 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61673

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Etravirine 03032563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Etravirine 09042563.pdf
 
e-Bidding 3 มี.ค. 2563
-
10 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๖๕๒๐๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :2 มี.ค. 2563 - 9 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61669

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Empagliflozin 02032563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Empagliflozin 10042563.pdf
 
e-Bidding 2 มี.ค. 2563
-
9 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Epoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ก.พ. 2563 - 6 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61639

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Epoetin beta 28022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Epoetin beta 5000 iu 14052563.pdf
 
e-Bidding 28 ก.พ. 2563
-
6 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Ursodeoxycholic acid ๒๕๐ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๑๒๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :27 ก.พ. 2563 - 5 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61631

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ursodeoxycholic 27022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Ursodeoxycholic 17042563.pdf
 
e-Bidding 27 ก.พ. 2563
-
5 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  (525 รายการ) 2/53 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com