หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pitavastatin calcium 2 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ม.ค. 2561 - 19 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Livalo.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2561
-
19 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu/1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561
-
18 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ibandronic acid 3 mg/3 ml solution for injection, 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2561
-
18 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF18012561.pdf
 
e-Bidding 18 ม.ค. 2561
-
18 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 1,280,000 บาท

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,280,000 บาท.compressed.pdf
 
e-Bidding 18 ม.ค. 2561
-
29 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 1,280,000 บาท

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,280,000 บาท.compressed.pdf
 
e-Bidding 18 ม.ค. 2561
-
29 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 1,280,000 บาท

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ม.ค. 2561 - 29 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,280,000 บาท.compressed.pdf
 
e-Bidding 18 ม.ค. 2561
-
29 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Meropenem ๑ g powder for solution for injection/infusion,vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๔๔๒๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Meropenem ๑ g powder for solution for injectioninfusion,vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๙๔๔๒๓๙)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
 
e-Bidding 17 ม.ค. 2561
-
24 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 049.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561
-
17 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคำนวณเลขแบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 050.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2561
-
17 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  (2,536 รายการ) 2/254 หน้า 
 




 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.29.141
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com