หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Clopidogrel.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซื้อระบบเครือข่ายภายในสถาบัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ016.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  16 10 2561 1.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
26 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  16 10 2561 2.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
26 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบการเข้ารหัสระบบฐานข้อมูลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  IMG_20181016_0001_NEW.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
26 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) :: 16 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  Cancel_com.pdf
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) :: 16 ตุลาคม 2561

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  1A.PDF
 
e-Bidding 16 ต.ค. 2561
-
25 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 280.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2561
-
12 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ต.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  E biddinng_Com62.pdf
 
e-Bidding 12 ต.ค. 2561
-
24 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ต.ค. 2561 - 2 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  20181012185409.pdf
 
e-Bidding 12 ต.ค. 2561
-
2 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  (3,488 รายการ) 2/349 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com