หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 181.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2561
-
19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 182.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2561
-
19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริมทดแทนและผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการบำบัด ขนาดบรรจุ 400 กรัม/กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริมทางการเเพทย์.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2561
-
19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tigecycline 50 mg powder for solution for injection, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศสถาบันบำราศนราดูร Tigecycline 50 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2561
-
19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Losartan potassium ๑๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Losartan potassium 100 mg film-coated .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2561
-
19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone ๒๕๐ mcg/๑ dose + Salmeterol ๒๕ mcg/๑ dose pressurised inhalation, suspension, ๑๒๐ dose actuation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Fluticasone 250 mcg 1 dose + Salmeterol 25 mcg 1 dose.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2561
-
19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและพัฒนาสื่อความรู้ เรื่อง โรควัณโรค และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) สำหรับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 183.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2561
-
19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.ค. 2561 - 19 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF20072561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 2561
-
19 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF18072561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2561
-
18 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF19072561_0004.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2561
-
18 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  (3,180 รายการ) 2/318 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.225.17.239
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com