หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF20042561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2561
-
19 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่ง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF20042561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2561
-
19 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการขนส่ง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2561
-
19 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการขนส่ง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF20042561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2561
-
19 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 เม.ย. 2561 -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผล.pdf
 
e-Bidding 18 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,109 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 เม.ย. 2561 -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Market 18 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 เม.ย. 2561 - 18 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF19042561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2561
-
18 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 เม.ย. 2561 - 26 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์กายภาพ 2 รายการ.pdf
 
e-Bidding 18 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวได้ จำนวน 59 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 เม.ย. 2561 - 25 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียม.pdf
 
e-Bidding 17 เม.ย. 2561
-
25 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาและหลอดเก็บตัวอย่างเลือด ไม่ผสมสารป้องกันเลือดแข็งตัว จำนวน 5 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :17 เม.ย. 2561 - 7 พ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  61-091.pdf
 
e-Bidding 17 เม.ย. 2561
-
7 พ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  (2,848 รายการ) 2/285 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.198.78.121
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com