หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Auction)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ครั้งที่ 3)

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.พ. 2558 - 23 ก.พ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18992

ประกาศ:  img 712.pdf
 
e-Auction 16 ก.พ. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อรถยนต์เพื่อใชในภารกิจของทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จำนวน 4 คัน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ก.พ. 2558 - 13 ก.พ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18824

ประกาศ:  img 701.pdf
 
e-Auction 6 ก.พ. 2558
-
ดาวน์โหลด
ยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมีDeltamethrin 5% ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ม.ค. 2558 - 30 ม.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18685

ประกาศ:  ประกาศยกเลิกเดลต้า 5%.pdf
 
e-Auction 30 ม.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซือรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี ด้วยวิธีการทางอิเล้กทรอนิกสื (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ม.ค. 2558 - 2 ก.พ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18553

ประกาศ:  img 688.pdf
 
e-Auction 26 ม.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื็อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (คร้ังที่ 2)

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ม.ค. 2558 - 2 ก.พ. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18554

ประกาศ:  img 688.pdf
 
e-Auction 26 ม.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี Deltamethrin 5% WDP หรือ Deltamethrin 5% WP ชนิดผงละลายน้ำ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ม.ค. 2558 - 27 ม.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18471

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาdelta5%ครั้งที่2 21 ม.ค.58.pdf
 
e-Auction 21 ม.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ซื้อระบบงาน Upgnos ๘ to ๑๐ จำนวน ๑ ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :29 ม.ค. 2558 - 29 ม.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18462

ประกาศ:  img 680.pdf
 
e-Auction 20 ม.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ (74 เครื่อง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ม.ค. 2558 - 16 ม.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18242

ประกาศ:  img 656.pdf
 
e-Auction 8 ม.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ (74 เครื่อง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ธ.ค. 2557 - 25 ธ.ค. 2557
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18024

ประกาศ:  img 641.pdf
 
e-Auction 18 ธ.ค. 2557
-
ดาวน์โหลด
ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ธ.ค. 2557 - 12 ธ.ค. 2557
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17750

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน ประกวดราคารถยนต์ 3 คัน 1 ธ.ค. 5708122557.pdf
 
e-Auction 8 ธ.ค. 2557
-
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  (35 รายการ) 3/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com