หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :7 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56475

ประกาศ:  ประกาศรถตู้.pdf
 
e-Bidding 7 พ.ค. 2562
-
15 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :7 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57039

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะรถตู้.pdf
 
e-Bidding 7 พ.ค. 2562
-
15 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมเก็บและตรวจสอบการติดเชื้อตัวอ่อนฯ ของพยาธิใบไม้ในปลาน้ำจืดเกล็ดขาวด้วยวิธี Crushing

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :25 เม.ย. 2562 - 8 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56290

ประกาศ:  62150.pdf
 
e-Bidding 25 เม.ย. 2562
-
8 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ณ กรมควบคุมโรค โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :23 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56230

ประกาศ:  img 529.pdf
 
e-Bidding 23 เม.ย. 2562
-
23 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ณ กรมควบคุมโรค โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :23 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56231

ประกาศ:  img 529.pdf
 
e-Bidding 23 เม.ย. 2562
-
23 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต จำนวน 669 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56210

ประกาศ:  img 528.pdf
 
e-Bidding 19 เม.ย. 2562
-
29 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงยางอนามัย จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :18 เม.ย. 2562 - 10 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56184

ประกาศ:  img 526.pdf
 
e-Bidding 18 เม.ย. 2562
-
10 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :10 เม.ย. 2562 - 10 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56938

ประกาศ:  ประกาศสถาบันราชประชาสมาสัย_ผู้ชนะ.pdf
 
e-Bidding 10 เม.ย. 2562
-
10 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :5 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55932

ประกาศ:  img 519.pdf
 
e-Bidding 5 เม.ย. 2562
-
5 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :5 เม.ย. 2562 - 5 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55933

ประกาศ:  img 520.pdf
 
e-Bidding 5 เม.ย. 2562
-
5 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  (680 รายการ) 3/68 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com