หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคารจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :29 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55839

ประกาศ:  img 513.pdf
 
e-Bidding 29 มี.ค. 2562
-
29 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด (HIV Viral load) ชนิดที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :27 มี.ค. 2562 - 22 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55756

ประกาศ:  img 512.pdf
 
e-Bidding 27 มี.ค. 2562
-
22 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :27 มี.ค. 2562 - 3 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55810

ประกาศ:  5.ประกาศคอมฯ.pdf
 
e-Bidding 27 มี.ค. 2562
-
3 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :25 มี.ค. 2562 - 5 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55733

ประกาศ:  62101.pdf
 
e-Bidding 25 มี.ค. 2562
-
5 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 แห่ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :22 มี.ค. 2562 - 17 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55686

ประกาศ:  img 508.pdf
 
e-Bidding 22 มี.ค. 2562
-
17 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :20 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55663

ประกาศ:  img 506.pdf
 
e-Bidding 20 มี.ค. 2562
-
20 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :19 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55644

ประกาศ:  img 500.pdf
 
e-Bidding 19 มี.ค. 2562
-
19 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :8 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55510

ประกาศ:  img 490.pdf
 
e-Bidding 8 มี.ค. 2562
-
22 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :5 มี.ค. 2562 - 22 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55460

ประกาศ:  img 487.pdf
 
e-Bidding 5 มี.ค. 2562
-
22 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ของ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ก.พ. 2562 - 19 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55391

ประกาศ:  img 479.pdf
 
e-Bidding 28 ก.พ. 2562
-
19 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  (669 รายการ) 3/67 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com