หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ก.พ. 2563 - 12 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61623

ประกาศ:  ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 26022563.pdf
 
e-Bidding 26 ก.พ. 2563
-
12 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61561

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Sitagliptin 19022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Sitagliptin 17042563.pdf
 
e-Bidding 19 ก.พ. 2563
-
26 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อเครื่องวัดขนาดละอองสารเคมี แบบมีระบบประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง (680,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61566

ประกาศ:  เครื่องวัดขนาดละออง 680,000บาท.pdf
สรุปผล :  เครื่องวัดขนาดละออง 680,000บาท.pdf
 
e-Bidding 19 ก.พ. 2563
-
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4(Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 6,000 เทสต์ (1,512,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61571

ประกาศ:  น้ำยา6000เทสต์ 1,512,000.-บาท.pdf
สรุปผล :  น้ำยา6000เทสต์ 1,512,000.-บาท.pdf
 
e-Bidding 19 ก.พ. 2563
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61503

ประกาศ:  img01475.pdf
 
e-Bidding 17 ก.พ. 2563
-
24 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (724,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61443

ประกาศ:  ซื้อรถ+หลังคา 724,000.-บาท.pdf
สรุปผล :  ซื้อรถ+หลังคา 724,000.-บาท.pdf
 
e-Bidding 12 ก.พ. 2563
-
12 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 เครื่อง (499,700.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61444

ประกาศ:  แอร์17เครื่อง499,700.-บาท.pdf
สรุปผล :  แอร์17เครื่อง499,700.-บาท.pdf
 
e-Bidding 12 ก.พ. 2563
-
12 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Azilsartan medoxomil ๔๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๔๘๔๗๑๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61423

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Azilsartan 11022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Azilsartan 21042563.pdf
 
e-Bidding 11 ก.พ. 2563
-
18 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Dolutegravir ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๑๐๐๒๓๕๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61357

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Dolutegravir 05022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Dolutegravir 09042563.pdf
 
e-Bidding 5 ก.พ. 2563
-
13 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 70 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61365

ประกาศ:  4-2563 ประกาศประกวดราคาฯ สารเคมี จำนวน 70 รายการ.pdf
 
e-Bidding 5 ก.พ. 2563
-
13 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  (525 รายการ) 3/53 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com