หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF19072561_0003.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2561
-
18 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF19072561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2561
-
18 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF19072561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2561
-
18 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2561
-
18 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (ยางรถยนต์)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF19072561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2561
-
18 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ค. 2561 - 18 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(35,550).pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ค. 2561
-
18 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซี (HCV viral load)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ค. 2561 - 17 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF18072561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 2561
-
17 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  cancel 16-7-61.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อEpoetin beta ๕๐๐๐ iu/๐.๓ ml solution for injection,๐.๓ ml prefilled syr (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๐๐๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.ค. 2561 - 20 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Epoetin beta 5000.pdf
 
e-Bidding 13 ก.ค. 2561
-
20 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF13072561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2561
-
13 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  (3,180 รายการ) 3/318 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.225.17.239
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com