หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผลการซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) ชนิดแยกเม็ดเลือดขาวได้ 5 ประเภท จำนวน 50,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผล.pdf
 
e-Bidding 11 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดวุ้นตาและลูกตาส่วนหลัง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 เม.ย. 2561 - 27 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือผ่าวุ้นตา.pdf
 
e-Bidding 11 เม.ย. 2561
-
27 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 350 กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 เม.ย. 2561 - 30 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม.pdf
 
e-Bidding 11 เม.ย. 2561
-
30 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำโล่งรางวัลอะคิลิค

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 เม.ย. 2561 - 11 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF17042561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2561
-
11 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :10 เม.ย. 2561 - 24 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทย์ 13 รายการ.pdf
 
e-Bidding 10 เม.ย. 2561
-
24 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซื้อวิสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผล.pdf
 
e-Bidding 10 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :10 เม.ย. 2561 - 10 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 120.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 เม.ย. 2561
-
10 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดกระดูกหลัง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 เม.ย. 2561 - 20 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อ.pdf
 
e-Bidding 9 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี จำนวน 288 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศน้ำยาจีโนมปี61.pdf
 
e-Bidding 9 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศน้ำยาHb A1Cปี61.pdf
 
e-Bidding 9 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  (2,848 รายการ) 3/285 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.198.78.121
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com