หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 052.pdf
 
สอบราคา 17 ม.ค. 2561
-
17 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยามิใช่ยา จำนวน 95 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2561 - 24 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  17 1 2561.pdf
 
e-Bidding 17 ม.ค. 2561
-
24 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยา สารเคมี และวัสดุวิทยาศาสตร์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF17012561_0002.pdf
 
e-Bidding 17 ม.ค. 2561
-
17 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).pdf
 
e-Bidding 15 ม.ค. 2561
-
22 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) e-bidding.pdf
 
e-Bidding 15 ม.ค. 2561
-
22 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Rosuvastatin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๕๓)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อยา Rosuvastatin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๐๘๕๕๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) .pdf
 
e-Bidding 15 ม.ค. 2561
-
22 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายภายในกรมควบคุมโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ม.ค. 2561 - 22 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  Network.pdf
 
e-Bidding 15 ม.ค. 2561
-
22 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561
-
15 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Triptorelin 11.25 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561
-
15 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sitafloxacin 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  2.ตารางราคากลาง Sitafloxacin.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561
-
15 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  (2,536 รายการ) 3/254 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.29.141
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com