หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Auction)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารเคมี Deltamethrin 5%WP จานวน 15,000 ซอง และสารเคมี Deltamethrin 25%WT จานวน 10,000 เม็ด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :17 พ.ย. 2557 - 20 พ.ย. 2557
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17369

ประกาศ:  1.(สคร.11ประกวดราคาซื้อสารเคมี 2 รายการ)ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11 จังหวัดนครศรีธรรมราช.pdf
 
e-Auction 17 พ.ย. 2557
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หลังแอ่น (Meningococcal Polysacharide Vaccine ) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :13 พ.ย. 2557 - 19 พ.ย. 2557
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17327

ประกาศ:  img 610.pdf
 
e-Auction 13 พ.ย. 2557
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :10 พ.ย. 2557 - 18 พ.ย. 2557
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 18831

ประกาศ:  ประกวดราคารถยนต์.pdf
 
e-Auction 10 พ.ย. 2557
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องแรงดันติดลบ (Negative pressure room) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :5 พ.ย. 2557 - 5 พ.ย. 2557
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17221

ประกาศ:  negative.pdf
 
e-Auction 5 พ.ย. 2557
-
ดาวน์โหลด
(สคร.11)ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สารเคมี Bifenthrin 10% ชนิดผงละลายในน้ำ

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :4 พ.ย. 2557 - 7 พ.ย. 2557
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 17201

ประกาศ:  ประกวดราคา.pdf
 
e-Auction 4 พ.ย. 2557
-
ดาวน์โหลด
#
#
#
#
#
  1  2  3  4  (35 รายการ) 4/4 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com