หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55397

ประกาศ:  8.ประกาศผู้ชนะ 3 รายการ.pdf
 
e-Bidding 28 ก.พ. 2562
-
28 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาจ้างจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์สำหรับซักโลกใต้(ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.พ. 2562 - 8 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55182

ประกาศ:  62_244.2.pdf
 
e-Bidding 21 ก.พ. 2562
-
8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค อาคาร 10-11 ประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55240

ประกาศ:  งานคุณปุ๋ย.pdf
 
e-Bidding 21 ก.พ. 2562
-
21 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ IAL-F โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.พ. 2562 - 28 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55595

ประกาศ:  ประกวดราคาซื้อ IAL-F.pdf
 
e-Bidding 21 ก.พ. 2562
-
28 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ภายในกรม จำนวน 1 ระบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ก.พ. 2562 - 1 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55142

ประกาศ:  img 468.pdf
 
e-Bidding 20 ก.พ. 2562
-
1 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรม ความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55072

ประกาศ:  img 466.pdf
 
e-Bidding 15 ก.พ. 2562
-
15 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา าจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54994

ประกาศ:  img 464.pdf
 
e-Bidding 13 ก.พ. 2562
-
13 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา าจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54995

ประกาศ:  img 464.pdf
 
e-Bidding 13 ก.พ. 2562
-
13 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55024

ประกาศ:  img 465.pdf
 
e-Bidding 13 ก.พ. 2562
-
13 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55025

ประกาศ:  img 465.pdf
 
e-Bidding 13 ก.พ. 2562
-
13 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (669 รายการ) 4/67 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com