หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61367

ประกาศ:  5-2563 ประกวศประกวดราคาฯ วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 53 รายการ.pdf
 
e-Bidding 5 ก.พ. 2563
-
13 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg solution for injection in pre-filled syringe,๑ ml,prefilled (๕๑๙๙๙๙๙๙-๗๓๙๖๖๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61322

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Denosumab 04022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Denosumab 08042563.pdf
 
e-Bidding 4 ก.พ. 2563
-
12 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศซื้อน้ำยาตรวจวัดปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD4 (Tritest CD3/CD4/CD45) จำนวน 6,000 เทสต์ (1,512,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61316

ประกาศ:  น้ำยาCD4 6,000เทสต์ 1,512,000บาท.pdf
สรุปผล :  น้ำยา6000เทสต์ 1,512,000.-บาท.pdf
 
e-Bidding 3 ก.พ. 2563
-
12 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 1) จำนวน 1,100 เทสต์ (2,931,500.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61320

ประกาศ:  วัสดุวิทย์1รายการ 2,931,500.-บาท.pdf
สรุปผล :  วัสดุวิทย์1รายการ 2,931,500.-บาท.pdf
 
e-Bidding 3 ก.พ. 2563
-
6 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Gabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ก.พ. 2563 - 11 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61321

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Gabapentin 600 03022563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Gabapentin 600 08042563.pdf
 
e-Bidding 3 ก.พ. 2563
-
11 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :31 ม.ค. 2563 - 7 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61308

ประกาศ:  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร.pdf
สรุปผล :  ครุภัณฑ์การเกษตร.pdf
 
e-Bidding 31 ม.ค. 2563
-
7 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :31 ม.ค. 2563 - 7 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61310

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 1 รายการ.pdf
 
e-Bidding 31 ม.ค. 2563
-
7 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ม.ค. 2563 - 7 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61289

ประกาศ:  น้ำยาตรวจHIV128เทสต์640,000บาท.pdf
สรุปผล :  ซื้อน้ำยา128เทสต์ 640,000บาท.pdf
 
e-Bidding 30 ม.ค. 2563
-
7 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Raltegravir ๔๐๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๑๑๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :23 ม.ค. 2563 - 30 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61113

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Raltegravir 23012563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Raltegravir 12032563.pdf
 
e-Bidding 23 ม.ค. 2563
-
30 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ 747,400.-บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :23 ม.ค. 2563 - 31 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61123

ประกาศ:  ซื้อครุภัณฑ์ยาน2รายการ747,400บาท.pdf
สรุปผล :  ซื้อรถ+หลังคา 724,000.-บาท.pdf
 
e-Bidding 23 ม.ค. 2563
-
31 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (525 รายการ) 4/53 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com