หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF13072561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2561
-
13 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (โน๊ตบุ๊ค)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF13072561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2561
-
13 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ Application

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF13072561_0003.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2561
-
13 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.ค. 2561 - 13 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 178.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 2561
-
13 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผลการประกวดราคาซื้อวัสดุวิทย์ 10 รายการ.pdf
 
e-Bidding 13 ก.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทย์ 2 รายการ (กายภาพ).pdf
 
e-Bidding 12 ก.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารห้องเลี้ยงแมลง(99,000)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ปรับปรุงอาคารห้องแมลง.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
-
12 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ครุภัณฑ์จำนวน 12 รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
-
12 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ครุภัณฑ์จำนวน 12 รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
-
12 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร (35,000)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
-
12 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (3,180 รายการ) 4/318 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.225.17.239
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com