หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ(Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) จำนวน 2 เครื่อง.pdf
 
e-Bidding 9 ต.ค. 2561
-
17 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hyaluronate sodium 25 mg/2.5 ml solution for injection, 2.5 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 8 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hyaluronate sodium 25 mg 2.5 ml solution for injection 2.5 ml prefilled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2561
-
8 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Gabapentin 300 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 8 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Gabapentin 300 mg capsule .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2561
-
8 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Gabapentin 300 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 8 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Gabapentin 300 mg capsule .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2561
-
8 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu/1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 8 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2561
-
8 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hepatitis A virus vaccine 1440 iu suspension for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 8 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hepatitis A virus vaccine 1440 iu suspension for injection.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2561
-
8 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาไข้เลือดออก.pdf
 
e-Bidding 8 ต.ค. 2561
-
17 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคามาลาเรีย.pdf
 
e-Bidding 8 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  09102561-1.pdf
 
e-Bidding 8 ต.ค. 2561
-
12 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
จัดซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ โดยวิธี e-bidding

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  09102561-2.pdf
 
e-Bidding 8 ต.ค. 2561
-
12 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (3,488 รายการ) 4/349 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com