หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rabies vaccine vero cell 2.5 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 เม.ย. 2561 - 9 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rabies vaccine vero cell 2.5 iu powder and solvent for solution for injection.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2561
-
9 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acids 60 g/1.904 l + Glucose 135 g/1.904 l + Lipids 54 g/1.904 l emulsion for infusion, 1.904 l bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 เม.ย. 2561 - 9 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Amino acids 60 g.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2561
-
9 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Adefovir dipivoxil 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 เม.ย. 2561 - 9 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ Adefovir dipivoxil 10 mg tablet .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 เม.ย. 2561
-
9 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
การจ้างเหมาจัดงานแสดงนิทรรศการงานป้องกันควบคุมโรคในวาระครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  เผยแพร่ราคากลางร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างเหมาจัดงานแสดงนิทรรศการงานป้องกันควบคุมโณคในวาระครบรอบ 100 ปี.pdf
 
e-Bidding 5 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 14 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :5 เม.ย. 2561 - 5 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2561
-
5 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 14 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :5 เม.ย. 2561 - 5 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF09042561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2561
-
5 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดงซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :5 เม.ย. 2561 - 5 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF09042561_0003.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2561
-
5 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคติดต่อ ในศูนย์เด็กเล็ก web base application

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :5 เม.ย. 2561 - 5 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2561
-
5 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคติดต่อ ในศูนย์เด็กเล็ก web base application

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :5 เม.ย. 2561 - 5 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF09042561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2561
-
5 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์โรคติดต่อ ในศูนย์เด็กเล็ก web base application

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :5 เม.ย. 2561 - 5 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF09042561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 เม.ย. 2561
-
5 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (2,848 รายการ) 4/285 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.198.78.121
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com