หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Espogen 4000.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561
-
15 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ม.ค. 2561 - 15 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  คุณลักษณะเฉพาะของยา Mosapride 5 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2561
-
15 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Empagliflozin 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2561
-
12 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
จัดจ้างกำจัดปลวก

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  แสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561
-
11 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Lamivudine 150 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561
-
11 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg + Emtricitabine 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561
-
11 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Acetylcysteine 600 mg effervescent tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561
-
11 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
สคร 5 ราชบุรี ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา.pdf
 
e-Bidding 11 ม.ค. 2561
-
11 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจซ่อมระบบสายโทรศัพท์ภายในสำนักงานฯ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF12012561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2561
-
11 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีเฉพาะะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2561
-
10 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (2,536 รายการ) 4/254 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.29.141
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com