หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิยชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54913

ประกาศ:  img 454.pdf
 
e-Bidding 11 ก.พ. 2562
-
11 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54914

ประกาศ:  img 455.pdf
 
e-Bidding 11 ก.พ. 2562
-
11 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.พ. 2562 - 8 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54915

ประกาศ:  img 457.pdf
 
e-Bidding 11 ก.พ. 2562
-
8 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real-Time ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54777

ประกาศ:  img 450.pdf
 
e-Bidding 6 ก.พ. 2562
-
6 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง (16 ครอบครัว) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54817

ประกาศ:  img 451.pdf
 
e-Bidding 6 ก.พ. 2562
-
6 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องแถวพักราชการ 7 ห้องต่อ 1 ชุด จำนวน 2 หลัง (ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ก.พ. 2562 - 4 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54683

ประกาศ:  img 448.pdf
 
e-Bidding 4 ก.พ. 2562
-
4 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ปนะกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค (อาคาร 10-11) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54668

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 10-11 ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
 
e-Bidding 1 ก.พ. 2562
-
1 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ก.พ. 2562 - 8 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54861

ประกาศ:  2-62 เอกสารประกวดราคาฯ ซื้อกระดาษทดสอบโคลีนเอสเตอเรสฯ 2 รายการ.pdf
 
e-Bidding 1 ก.พ. 2562
-
8 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ครั้งที่ 2) จำนวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ม.ค. 2562 - 8 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54542

 
e-Bidding 30 ม.ค. 2562
-
8 ก.พ. 2562
ประกาศราคาจ้างเหมาเอกชนโดยมีผู้เชี่ยวชาญควบคุมตรวจยืนยันชนิดของไข่หนอนพยาธิและโปรโตซัวจากอุจจาระฯ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ม.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54434

ประกาศ:  62_211.pdf
 
e-Bidding 24 ม.ค. 2562
-
7 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (669 รายการ) 5/67 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com