หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ (DPX) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61132

ประกาศ:  1-2563 ประกาศประกวดราคาฯ เครื่องเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
 
e-Bidding 22 ม.ค. 2563
-
29 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61133

ประกาศ:  2-2563 ประกาศประกวดราคาฯ เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ จำนวน 1 เครื่อง.pdf
 
e-Bidding 22 ม.ค. 2563
-
29 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ม.ค. 2563 - 29 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61134

ประกาศ:  3-2563 ประกาศประกวดราคาฯ เครื่องวัดคุณภาพอากาศแบบภายนอกอาคาร จำนวน 1 เครื่อง.pdf
 
e-Bidding 22 ม.ค. 2563
-
29 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61059

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Liraglutide 21012563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Liraglutide 21022563.pdf
 
e-Bidding 21 ม.ค. 2563
-
28 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๘๕๑๘๒๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60737

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Dapagliflozin 10012563.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Dapagliflozin 27022563.pdf
 
e-Bidding 10 ม.ค. 2563
-
17 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
จัดซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ม.ค. 2563 - 20 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60748

ประกาศ:  ยาต้านไวรัสชนิดที่2 128 เทสต์.pdf
สรุปผล :  ซื้อน้ำยา128เทสต์ 640,000บาท.pdf
 
e-Bidding 10 ม.ค. 2563
-
20 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ จำนวน 72 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60542

ประกาศ:  PDF.pdf
สรุปผล :  2020-01-24_11-02-37_winscan_to_pdf.pdf
 
e-Bidding 24 ธ.ค. 2562
-
3 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฎิบัติการสำหรับระบบคลาวด์ จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60444

ประกาศ:  20191217.pdf
สรุปผล :  win.pdf
 
e-Bidding 17 ธ.ค. 2562
-
24 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :29 พ.ย. 2562 - 6 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60247

ประกาศ:  bid29112562.pdf
สรุปผล :  ประกาศประกวดราคา 27022563.pdf
 
e-Bidding 29 พ.ย. 2562
-
6 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60137

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (MGIT).pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา MGIT.pdf
 
e-Bidding 20 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (525 รายการ) 5/53 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com