หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และสื่อวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ม.ค. 2561 - 28 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  61-027.pdf
 
e-Bidding 9 ม.ค. 2561
-
28 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าพาหนะเดินทางไปราชการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF10012561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561
-
9 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ม.ค. 2561 - 9 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF10012561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561
-
9 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
จ้างเหมาผลิตสื่อเพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันวัณโรคสากล ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ราคากลาง งานวัณโรค 4 รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 2561
-
11 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Sodium chloride 900 mg/100 ml irrigation solution, 1 l โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sodium chloride 900 mg 100 ml irrigation solution 1 L.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561
-
8 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amino acids 3 g/100 ml + Glucose 7.5 g/100 ml solution for infusion, 1 l โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ Amino acids 3 g 100 ml + Glucose 7.5 g 100 ml solution for infusion 1 l.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561
-
8 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 2561
-
8 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตและผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมควบคุมโรคทางสื่อมวลชนโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ครั้งที่ 3

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคา.pdf
 
e-Bidding 4 ม.ค. 2561
-
4 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
(สคร.5 ราชบุรี) ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวนฯ เข้าร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯ วัสดุวิทยาศาสตร์.pdf
 
e-Bidding 4 ม.ค. 2561
-
9 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ม.ค. 2561 - 4 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 4 ม.ค. 2561
-
4 ม.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (2,536 รายการ) 5/254 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.29.141
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com