หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นสแตนเลส จำนวน 1 คัน (7,704)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศการเสนอราคาซื้อรถเข็นสแตนเลส จำนวน 1 คัน.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
-
12 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล(3,230)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
-
12 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล(3,230)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
-
12 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิล(3,230)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2561 - 12 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 2561
-
12 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ผลการซื้อ.pdf
 
e-Bidding 11 ก.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาจีโนมของเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ผลการประกวดราคาชุดน้ำยาตรวจหาจีโนม.pdf
 
e-Bidding 11 ก.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ceftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Ceftriaxone 1 g.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2561
-
11 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Betamethasone 50 mg/100 g + Calcipotriol 5 mg/100 g ointment, 15 g tube โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Betamethasone 50 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2561
-
11 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2561
-
11 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.ค. 2561 - 11 ก.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF12072561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2561
-
11 ก.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (3,180 รายการ) 5/318 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.225.17.239
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com