หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคาร ภายในสถาบันราชประชาสมาสัย ๑๑ เดือน

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ภายในสถาบันฯ เดือน (e-bidding).pdf
 
e-Bidding 8 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อ Pregabalin ๗๕ mg capsule, hard, ๑ capsule (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๖๔๖๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Pregabalin.pdf
 
e-Bidding 4 ต.ค. 2561
-
11 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคา สคร.2 พิษณุโลก.pdf
 
e-Bidding 4 ต.ค. 2561
-
11 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ จำนวน 1 หลัง ของของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ต.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ 1 หลัง ของสคร. 10 อุบล งบ 62.pdf
 
e-Bidding 3 ต.ค. 2561
-
22 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดรวมพักอาศัย ขนาด 32 ห้อง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.4 ราชบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ต.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 272.pdf
 
e-Bidding 3 ต.ค. 2561
-
24 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี ประจำปี 2652 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  31061-2.PDF
 
e-Bidding 3 ต.ค. 2561
-
11 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Eoc Data Center)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ห้อง Eoc.pdf
 
e-Bidding 3 ต.ค. 2561
-
3 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Eoc Data Center)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ห้อง Eoc.pdf
 
e-Bidding 3 ต.ค. 2561
-
3 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ต.ค. 2561 - 8 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF02102561_0001.pdf
 
e-Bidding 1 ต.ค. 2561
-
1 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rilpivirine 25 mg film-coated tablet โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ต.ค. 2561 - 1 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rilpivirine 25 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2561
-
1 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (3,488 รายการ) 5/349 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com