หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาซื้อรองเท้าป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :4 เม.ย. 2561 - 25 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  61-043.pdf
 
e-Bidding 4 เม.ย. 2561
-
26 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :4 เม.ย. 2561 - 19 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  201804041522833996_4 4 2561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 2561
-
19 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ursodeoxycholic acid 250 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Ursolin.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2561
-
3 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu/1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2561
-
3 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2561
-
3 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยา COBAS Ampliprep/COBAS HIV - 1 test 2.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 116.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2561
-
3 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Desloratadine 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Desloratadine 5 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2561
-
3 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :3 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF04042561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2561
-
3 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :3 เม.ย. 2561 - 3 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF04042561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2561
-
3 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone 250 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :2 เม.ย. 2561 - 2 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Seretide Evohaler.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2 เม.ย. 2561
-
2 เม.ย. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  (2,848 รายการ) 5/285 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.198.78.121
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com