หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้งก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :23 ม.ค. 2562 - 23 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54276

ประกาศ:  img 437.pdf
 
e-Bidding 23 ม.ค. 2562
-
23 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ม.ค. 2562 - 7 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54250

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน สคร.8.pdf
 
e-Bidding 22 ม.ค. 2562
-
7 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูง จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ม.ค. 2562 - 7 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54211

ประกาศ:  img 433.pdf
 
e-Bidding 21 ม.ค. 2562
-
7 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53959

ประกาศ:  img 426.pdf
 
e-Bidding 17 ม.ค. 2562
-
17 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53993

ประกาศ:  img 429.pdf
 
e-Bidding 17 ม.ค. 2562
-
17 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสั่งการนอกพื้นที่เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ม.ค. 2562 - 14 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53805

ประกาศ:  20190114164542.pdf
 
e-Bidding 14 ม.ค. 2562
-
14 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้งจำนวน 1 ระบบ โดยวิธีปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2561 - 13 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53066

ประกาศ:  img 393.pdf
 
e-Bidding 13 ม.ค. 2562
-
13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2562 - 11 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53652

ประกาศ:  img 422.pdf
 
e-Bidding 11 ม.ค. 2562
-
11 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53574

ประกาศ:  img 421.pdf
 
e-Bidding 10 ม.ค. 2562
-
10 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53575

ประกาศ:  img 421.pdf
 
e-Bidding 10 ม.ค. 2562
-
10 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (669 รายการ) 6/67 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com