หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Bidding)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนเคมีภัณฑ์ในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2563 จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :14 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60091

ประกาศ:  Bidไข้เลือดออก14112562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะไข้เลือดออก271262.pdf
 
e-Bidding 14 พ.ย. 2562
-
22 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมีเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เสี่ยง ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :14 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60092

ประกาศ:  Bidมาลาเรีย14112562.pdf
สรุปผล :  มาลาเรีย.pdf
 
e-Bidding 14 พ.ย. 2562
-
21 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ HIV

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60084

ประกาศ:  ประกาศฯ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (HIV) 4,307,200 บาท.compressed.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา HIV.pdf
 
e-Bidding 13 พ.ย. 2562
-
20 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Entecavir ๕๐๐ mcg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๒๕๘๒๙๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :1 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59974

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Entecavir 0.5 01112562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Entecavir 0.5 24122562.pdf
 
e-Bidding 1 พ.ย. 2562
-
12 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :1 พ.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59975

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) 2 รายการ PCR.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 3,382,500 บาท PCR.pdf
 
e-Bidding 1 พ.ย. 2562
-
8 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,382,500 บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :1 พ.ย. 2562 - 8 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59976

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) 2 รายการ PCR.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 3,382,500 บาท PCR.pdf
 
e-Bidding 1 พ.ย. 2562
-
8 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Sitagliptin ๑๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๔๗๒๘๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :31 ต.ค. 2562 - 11 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59935

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Sitagliptin 31102562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Sitagliptin 24122562.pdf
 
e-Bidding 31 ต.ค. 2562
-
11 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :5 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59892

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 810,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 25 ต.ค. 2562
-
4 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ วงเงิน 810,000 บาท

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :5 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59893

ประกาศ:  ประกาศฯ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 810,000 บาท.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Bidding 25 ต.ค. 2562
-
4 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อ Insulin glargine ๑๐๐ iu/๑ ml solution for injection in pre-filled pen,๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๕๘๙๗๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59874

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Insulin glargin 24102562.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะ Insulin glargine 24122562.pdf
 
e-Bidding 24 ต.ค. 2562
-
31 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (525 รายการ) 6/53 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.238.8.102
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com