หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ขออนุม้ติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ (3,510.-บาท)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ค่าถ่ายเอกสาร.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (8,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ค่าถ่ายเอกสาร_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (2,880.-บาท)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2561 - 6 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ค่าถ่ายเอกสาร_0004.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2561
-
6 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างซ่อมรถยนต์ราชการทะเบียน นข.-7370 ขก. (2,438.-บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ส.ค. 2561 - 5 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ค่าซ่อมรถยนต์ นข.-7370 ขก..pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2561
-
5 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF03082561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2561
-
3 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งจ้างเหมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 189.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2561
-
3 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงเครื่องปริ้นเตอร์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF03082561_0003.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2561
-
3 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
(สคร.5 ราชบุรี) ประกาศฯ เข้าร่วมกำหนดขอบเขตฯ และราคากลางของงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวนกำหนดราคากลาง รักษาความปลอดภัย.pdf
 
e-Bidding 3 ส.ค. 2561
-
15 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
. (สคร.5 ราชบุรี) ประกาศฯ เข้าร่วมกำหนดขอบเขตฯ และราคากลางของงานจ้างเหมาบริการความสะอาดอาคารที่ทำการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวนพิจารณาราคากลาง ทำความสะอาด.pdf
 
e-Bidding 3 ส.ค. 2561
-
16 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อกระดาษA4 จำนวน 10 รีม (1,070.-บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ซื้อกระดาษ A4_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2561
-
3 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (3,311 รายการ) 6/332 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com