หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :27 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 400.pdf
 
e-Bidding 27 ธ.ค. 2561
-
27 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาลิขสิทธิ์โปรแกรม Tableau จำนวน ๓๐ ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ รายการ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :27 ธ.ค. 2561 - 27 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  pa_tableau30.pdf
 
e-Bidding 27 ธ.ค. 2561
-
27 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 398.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2561
-
26 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ธ.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  5.3 ประกาศเชิญชวน เผยแพร่ในเว็บไซต์.pdf
 
e-Bidding 26 ธ.ค. 2561
-
8 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุสำหรับซีกโลกใต้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 395.pdf
 
e-Bidding 25 ธ.ค. 2561
-
25 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว (Malaria Rapid Diagnostic Tests) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ธ.ค. 2561 - 25 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 397.pdf
 
e-Bidding 25 ธ.ค. 2561
-
25 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Metformin 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Metformin Hydrochloride 500 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น A/C/Y/W-135 (แบบคอนจูเกต) โดยวิธีประกาศเชิญขวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 388.pdf
 
e-Bidding 24 ธ.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone furoate 27.5 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 120 dose bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone furoate 27.5 mcg 1 dose nasal spray, suspension 120 dose bottle.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (3,444 รายการ) 6/345 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.203.245.76
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com