หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Omeprazole 40 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 เม.ย. 2562 - 25 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56415

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Omeprazole 40 mg powder for solution for injection .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2562
-
25 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Cefminox 1 g powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56257

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ Cefminox 1 g powder for solution for injection.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2562
-
24 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Espogen alfa 10000 iu/1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56258

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2562
-
24 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56259

ประกาศ:  10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2562
-
24 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Triptorelin 11.25 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56260

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Triptorelin 11.25 mg powder for solution for injection.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2562
-
24 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Adefovir dipivoxil 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56261

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ Adefovir dipivoxil.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2562
-
24 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบประปา เงิน 4,000 บาท

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 เม.ย. 2562 - 24 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56416

ประกาศ:  ประกาศจ้างเหมา 4000.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2562
-
24 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ณ กรมควบคุมโรค โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :23 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56230

ประกาศ:  img 529.pdf
 
e-Bidding 23 เม.ย. 2562
-
23 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตบริการและอาคารจอดรถกรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน ณ กรมควบคุมโรค โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :23 เม.ย. 2562 - 23 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56231

ประกาศ:  img 529.pdf
 
e-Bidding 23 เม.ย. 2562
-
23 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :19 เม.ย. 2562 - 19 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56200

ประกาศ:  img 527.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2562
-
19 เม.ย. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (3,503 รายการ) 6/351 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com