หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ขออนุมัติซื้อซองซิปใส จำนวน 1 รายการ (450.-บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ซื้อซองซิปใส.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2561
-
3 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (300.-บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ส.ค. 2561 - 3 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  จ้างทำป้ายไวนิล.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2561
-
3 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อLiraglutide ๖ mg/๑ ml solution for injection, ๓ ml pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ส.ค. 2561 - 9 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Liraglutide 6 mg.pdf
 
e-Bidding 2 ส.ค. 2561
-
9 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ.pdf
 
e-Bidding 2 ส.ค. 2561
-
2 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ วัสดุคอม 1 รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2561
-
2 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค(96,756)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ส.ค. 2561 - 2 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 2 รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 2561
-
2 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ผลการจัดซื้อ.pdf
 
e-Bidding 1 ส.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผลการประกวดราคาซื้อเครื่องล้างกล้องอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผลประกวดราคาเครื่องล้างกล้อง.pdf
 
e-Bidding 1 ส.ค. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ส.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF03082561_0004.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 2561
-
1 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ส.ค. 2561 - 1 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ส.ค. 2561
-
1 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (3,311 รายการ) 7/332 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com