หน้าแรก


 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ธ.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างและงานถมดิน รวม 4 รายการ จำนวน 1 งาน ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 394.pdf
 
e-Bidding 24 ธ.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 384.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2561
-
21 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 384.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2561
-
21 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 385.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2561
-
21 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อEzetimibe ๑๐ mg tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๘๕๑๑๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ezetimibe.pdf
 
e-Bidding 21 ธ.ค. 2561
-
2 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อMometasone furoate ๕๐ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๔๐ actuation bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๕๘๐๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Mometasone.pdf
 
e-Bidding 21 ธ.ค. 2561
-
2 ม.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 386.pdf
 
e-Bidding 21 ธ.ค. 2561
-
21 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa ๑๐๐๐๐ iu/๑ ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2561
-
20 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 4000 iu/0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syringe

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :19 ธ.ค. 2561 - 19 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Espogen 4000.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 2561
-
19 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (3,444 รายการ) 7/345 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.203.245.76
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com