หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ ()

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (2364)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63603

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2563
-
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (2367)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63605

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2563
-
จ้างขัดพื้นอาคารสำนักงาน (2368)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63606

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2563
-
ขออนุมัติซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส (ชนิดที่ 2) จำนวน 128 เทสต์ (640,000.-บาท) ปรับแผนเงินบำรุง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63559

ประกาศ:  น้ำยา 128 เทสต์ 640,000 บาท.pdf
 
e-Bidding 10 ส.ค. 2563
-
11 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Liraglutide ๑๘ mg/๓ ml solution for injection, ๓ ml prefilled pen (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๗๔๖๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ส.ค. 2563 - 14 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63562

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Liraglutide 08102563.pdf
 
e-Bidding 10 ส.ค. 2563
-
14 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ (แบบ สขร.1) เดือน กรกฎาคม 2563

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ส.ค. 2563 - 1 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63575

ประกาศ:  สขร.1 กรกฎาคม 2563 _compressed.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2563
-
1 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Insulin aspart ๓๐ iu/๑ ml+insulin aspart protamine ๗๐ iu/๑ ml suspension for injection, ๓ ml prefilled pen (GPU)(๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๖๐๑๙๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ส.ค. 2563 - 13 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63537

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Insulin aspart 07082563.pdf
 
e-Bidding 7 ส.ค. 2563
-
13 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (2309)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63540

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2563
-
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทส และที่พักบุคลากรด้านควบคุมโรค จำนวน 1 หลัง ของกองโรคติดต่อทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2563 - 6 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63528

ประกาศ:  CCF_000405.pdf
 
e-Bidding 6 ส.ค. 2563
-
17 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Ertapenem ๑ g powder for concentrate for solution for infusion,๑ vial (๕๑๙๙๙๙๙๙-๕๖๑๔๓๙) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2563 - 11 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63535

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน Ertapenem 06082563.pdf
 
e-Bidding 6 ส.ค. 2563
-
11 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (4,287 รายการ) 1/429 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.204.55.168
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com