หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64235

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64236

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64237

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ค่าดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64238

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ค่าจ้างทำตรายาง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64239

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ค่าจ้างทำตรายาง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64240

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64241

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ค่าจ้างผลิตเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64242

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ค่าจ้างเหมาจัดทำระการสื่อสาร้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64243

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
ค่าจ้างเหมาจัดทำระการสื่อสาร้อมูลเพื่อการพัฒนาระบบป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2563 - 17 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64244

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 2563
-
17 ก.ย. 2563
  1  2  3  4  5  6  (1,597 รายการ) 1/160 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com