หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :27 พ.ค. 2562 - 27 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56746

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 2562
-
27 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดึคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56736

ประกาศ:  20190524145159.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2562
-
24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดึคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56737

ประกาศ:  20190524145159.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2562
-
24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rebamipide 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56738

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rebamipide 100 mg tablet .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2562
-
24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบน้ำประปา ศตม.7.1 ขอนแก่น

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56740

ประกาศ:  ประกาศ ปรับปรุงระบบน้ำประปา68,000 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2562
-
24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบน้ำประปา ศตม.7.1 ขอนแก่น

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56741

ประกาศ:  ประกาศ ปรับปรุงระบบน้ำประปา68,000 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2562
-
24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :23 พ.ค. 2562 - 23 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56698

ประกาศ:  img 558.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2562
-
23 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Glimepiride 4 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56661

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Glimepiride 4 mg tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2562
-
22 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lamivudine 150 mg + Zidovudine 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56662

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Lamivudine 150 mg + Zidovudine 300 mg film-coated tablet .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2562
-
22 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Oseltamivir 75 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 พ.ค. 2562 - 22 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56663

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Oseltamivir 75 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ค. 2562
-
22 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (1,006 รายการ) 1/101 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com