หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54935

ประกาศ:  img 461.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2562
-
12 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
รายงานของความเห็นชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้จ้างเหมา

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55038

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2562
-
12 ก.พ. 2562
ค่าเช่าเครื่องฉายLCD โครงการประชุมฯ วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54930

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2562
-
11 ก.พ. 2562
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศจำนวน 6 คัน จังหวัดกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54931

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2562
-
11 ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การประชุมจำนวน 20 รายการ วันที่ 20- 2 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณไมด้า รีสอร์ท กาญจนุบรี

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54932

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2562
-
11 ก.พ. 2562
ขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.พ. 2562 - 11 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54945

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2562
-
11 ก.พ. 2562
จ้างถ่ายเอกสาร (หนังสือเรื่องการสื่อสารเพิ่มความครอบคลุมในการค้นหาผู้สัมผัสวัณโรคฯ)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54990

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.พ. 2562
-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ursodeoxycholic acid 250 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ก.พ. 2562 - 7 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54863

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Ursodeoxycholic acid 250 mg capsule.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 2562
-
7 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54792

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2562
-
6 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Oseltamavir 75 mg capsule โดยเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54793

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Oseltamivir 75 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 2562
-
6 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (892 รายการ) 1/90 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.212.206.217
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com