หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF17082561_0004.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2561
-
16 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF17082561_0003.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2561
-
16 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF17082561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2561
-
16 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงตู้เย็น

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF17082561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2561
-
16 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการ(ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF17082561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 2561
-
16 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 2561
-
15 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF16082561_0003.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำแบบสอบถาม

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF16082561_0002.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบันทึกข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษหมอกควันลงในคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF16082561.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่อง Printer

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ส.ค. 2561 - 14 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  CCF16082561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 2561
-
14 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (896 รายการ) 1/90 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com