หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Acetylcysteine 600 mg effervescent tablet

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Acetylcysteine 600 mg effervescent tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ursodeoxycholic acid 250 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Clopidogrel.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 280.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2561
-
12 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 279.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ต.ค. 2561
-
11 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Manidipine hydrochloride 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2561
-
10 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ibandronic acid 3 mg/3ml solution for injection, 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Ibandronic acid 3 mg 3 ml solution for injection 3 ml.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2561
-
10 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Dutasteride 500 mcg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Dutasteride 500 mcg capsule.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2561
-
10 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2561
-
10 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (951 รายการ) 1/96 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com