หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hepatitis A virus vaccine 1440 iu suspension for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hepatitis A virus vaccine 1440 iu suspension for injection.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2561
-
14 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Dapagliflozin 10 mg film-coated tablet .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2561
-
14 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Betamethasone 50 mg/100 g + Calcipotriol 5 mg/100 g ointment โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Betamethasone 50 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2561
-
14 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hydroxypropyl methycellulose 0.3% + Dextran 70 0.1% eye drop 0.8 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hydroxypropyl methycellulose 0.3 % + Dextran 70 0.1% eye drop 0.8 ml.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2561
-
14 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hyaluronate sodium 25 mg/2.5 ml solution for injection, 2.5 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Hyaluronate sodium 25 mg 2.5 ml solution for injection 2.5 ml prefilled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2561
-
13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Fluticasone 250 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension 120 dose actuation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Seretide Evohaler.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2561
-
13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 2561
-
13 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนรวมชนิด 6 โรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนรวมชนิด 6 โรค .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2561
-
12 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  img 363.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2561
-
7 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Triptorelin 11.25 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Triptorelin 11.25 mg powder for solution for injection.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2561
-
4 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (966 รายการ) 1/97 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com