หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ต.ค. 2562 - 10 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59707

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syringe .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2562
-
10 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ต.ค. 2562 - 9 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59697

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2562
-
9 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ต.ค. 2562 - 9 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59700

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2562
-
9 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Losartan potassium 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ต.ค. 2562 - 9 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59703

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2562
-
9 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ต.ค. 2562 - 9 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59704

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ชนิด 4 สายพันธุ์.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ต.ค. 2562
-
9 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ต.ค. 2562 - 8 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59649

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2562
-
8 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hepatitis A virus vaccine 160 iu/0.5 ml suspension for injection,0.5 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ต.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59588

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Hepatitis A virus vaccine 160 iu 0.5 ml suspension for injection 0.5 ml prefilled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2562
-
3 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ต.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59589

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Risedronate sodium 150 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2562
-
3 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถุงมือสำหรับการตรวจทางการแพทย์หรือไม่เกี่ยวกับการศัลยกรรม เบอร์ S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ต.ค. 2562 - 3 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59590

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือสำหรับการตรวจทางการแพทย์.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 ต.ค. 2562
-
3 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (GeneXpert) รุ่น GX-IV แบบ 4 Module จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธี

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ต.ค. 2562 - 1 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59503

ประกาศ:  CCF_000085.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2562
-
1 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (1,211 รายการ) 1/122 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.208.159.25
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com