หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ธ.ค. 2562 - 12 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60411

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2562
-
12 ธ.ค. 2562
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 25,00 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ธ.ค. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60363

ประกาศ:  CCF_000033.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2562
-
6 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
จ้างำทป้ายเตือนการกวดขันวินัยจราจรพร้อมติดตั้ง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 พ.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60383

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2562
-
6 ธ.ค. 2562
จ้างำทป้ายเตือนการกวดขันวินัยจราจรพร้อมติดตั้ง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 พ.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60384

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2562
-
6 ธ.ค. 2562
จ้างำทป้ายเตือนการกวดขันวินัยจราจรพร้อมติดตั้ง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 พ.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60385

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2562
-
6 ธ.ค. 2562
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL จำนวน 30,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ธ.ค. 2562 - 2 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60307

ประกาศ:  CCF_000029.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2562
-
2 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง ชื่อทางการค้า STAMARIL จำนวน 30,000 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ธ.ค. 2562 - 2 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60308

ประกาศ:  CCF_000029.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2562
-
2 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :28 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60211

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :28 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60214

ประกาศ:  9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride 5 mg.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rebamipide 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :27 พ.ย. 2562 - 27 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60193

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Rebamipide 100 mg tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2562
-
27 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (1,245 รายการ) 1/125 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com