หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์สำหรับซีกโลกใต้ ปี 2020 ชนิด 4 สายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ก.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63224

ประกาศ:  CCF_000321.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2563
-
10 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณสำนักงานป้องกันควบคุมดรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63234

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาตัดแต่งกิ่งไม้ภายใน สคร7 ขก.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2563
-
ดาวน์โหลด
จ้างเหมาปรับปรุงร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63235

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำ คสล.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2563
-
ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63197

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2563
-
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ก.ค. 2563 - 8 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63202

ประกาศ:  สขร.1 มิถุนา 63_compressed.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2563
-
8 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2563

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ก.ค. 2563 - 8 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63203

ประกาศ:  สขร.1 มิถุนา 63_compressed.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2563
-
8 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tigecycline 50 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ก.ค. 2563 - 8 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63209

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tigecycline 50 mg powder for solution for injection.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2563
-
8 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Ezetimibe 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ก.ค. 2563 - 8 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63210

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Ezetimibe 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2563
-
8 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Repaglinide 500 mcg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ก.ค. 2563 - 8 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63211

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Repaglinide 500 mcg tablet .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2563
-
8 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63228

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2563
-
  1  2  3  4  5  6  (1,512 รายการ) 1/152 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com