หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ก.พ. 2563 - 25 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61608

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Diosmin 450 mg + Hesperidin 50 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 2563
-
25 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน (MR) พร้อมการกระจายวัคซีนสำหรับโครงการรณรงค์ให้วัคซีนห้องกันโรคหัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61602

ประกาศ:  CCF_000161.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.พ. 2563
-
24 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61584

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Etoricoxib 90 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 2563
-
21 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถมดินปรับพื้นพร้อมก่อสร้างโรงจอดรถ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ก.พ. 2563 - 20 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61583

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะโครงการถมดินปรับพื้นพร้อมสร้างโรงจอดรถ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 2563
-
20 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Darunavir 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61541

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Darunavir 600 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2563
-
18 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61542

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pregabalin 75 mg capsule.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2563
-
18 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.พ. 2563 - 18 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61543

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2563
-
18 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวนแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 ชุด (392,690.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61546

ประกาศ:  ซื้อชุดตรวจการได้ยิน392,690บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 2563
-
18 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sertraline 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61494

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Sertraline 100 mg film-coated tablet .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2563
-
14 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61495

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atorvastatin 10 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.พ. 2563
-
14 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (1,314 รายการ) 1/132 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com