หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amphotericin b 50 mg + Liposomal agent powder for solution for infusion

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58008

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Amphotericin b 50 mg + Liposomal agent powder for solution for infusion.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2562
-
7 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ส.ค. 2562 - 7 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58027

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 2562
-
7 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Mometasone furoate 50 mcg/1 dose nasal spray, suspension, 140 actuation bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57970

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Mometasone furoate 50 mcg 1 dose nasal spray suspension 140 actuation bottle.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2562
-
6 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Doripenem 500 mg powder for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57972

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Doripenem 500 mg powder for solution for infusion.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2562
-
6 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ส.ค. 2562 - 6 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57973

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Clopidogrel 75 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 2562
-
6 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tigecycline 50 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57923

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Tigecycline 50 mg powder for solution for injection.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2562
-
5 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57925

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Pregabalin 75 mg capsule .pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2562
-
5 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57940

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2562
-
5 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 4000 iu/0.4ml solution for injection, 0.4 ml prefilled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57947

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2562
-
5 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Epoetin alfa 10000 iu 1 ml solution for injection in pre-filled syringe โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ส.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57952

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Epoetin alfa 4000 iu 0.4 ml solution for injection 0.4 ml prefilled syringe.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2562
-
5 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (1,099 รายการ) 1/110 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com