หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จัดซื้อการ์ดหน่วยความจำใส่กล้องถ่ายรูป (จำนวน 1 อัน)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53468

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 5619
-
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจ้ดทำรูปเล่ม

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55953

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2562
-
จ้างทำชุดความรู้ 28 Key message

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54629

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2562
-
16 พ.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารเดือนมิถุนายน 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52256

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2562
-
31 ต.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57640

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก วงเงิน 74,0000บาท

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ส.ค. 2562 - 15 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58279

ประกาศ:  ประกาศจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก เงิน 74,000 บาท.pdf
สรุปผล :  ประกาศจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านพัก เงิน 74,000 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 2562
-
15 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุม้ติเช่ารถตู้เอกชน จำนวน 1 คัน (1,600.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58281

ประกาศ:  ประกาศเช่ารถตู้เอกชน1คัน.pdf
สรุปผล :  ประกาศเช่ารถตู้เอกชน1คัน.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 2562
-
13 ส.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ External Harddisk 2 TB (หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบพกพาพร้อมกระเป๋า) จำนวน 23 เครื่อง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58300

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 2562
-
ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 5 เครื่อง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58301

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 2562
-
  1  2  3  4  5  6  (9,542 รายการ) 1/955 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com