หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จัดซื้อการ์ดหน่วยความจำใส่กล้องถ่ายรูป (จำนวน 1 อัน)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53468

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 5619
-
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในการประชุม จำนวน 9 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56621

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 2662
-
ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ธ.ค. 2562 - 26 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55324

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2562
-
26 ธ.ค. 2562
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจ้ดทำรูปเล่ม

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55953

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2562
-
จ้างทำชุดความรู้ 28 Key message

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54629

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2562
-
16 พ.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารเดือนตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52256

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2562
-
31 ต.ค. 2562
ขออนุมัติจ้างพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล จำนวน 1 โปรแกรม (10,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56744

ประกาศ:  ประกาศจ้างพัฒนาโปรแกรม.pdf
สรุปผล :  ประกาศจ้างพัฒนาโปรแกรม.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2562
-
24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ (10,500.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56747

ประกาศ:  ประกาศจ้างผลิตสื่อ1รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศจ้างผลิตสื่อ1รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2562
-
24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำนวน 1 โปรแกรม (6,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 พ.ค. 2562 - 24 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56748

ประกาศ:  ประกาศปรับปรุงโปรแกรม.pdf
สรุปผล :  ประกาศปรับปรุงโปรแกรม.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 2562
-
24 พ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (8,131 รายการ) 1/814 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com