หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จัดซื้อการ์ดหน่วยความจำใส่กล้องถ่ายรูป (จำนวน 1 อัน)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53468

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 5619
-
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ธ.ค. 2563 - 26 ธ.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60961

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2563
-
26 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7505 สงขลา

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61474

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563
-
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (830.80.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62125

ประกาศ:  ค่าถ่ายเอกสาร 830.80 บาท.pdf
สรุปผล :  ค่าถ่ายเอกสาร 830.80 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2563
-
4 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างผลิตสื่อรณรงค์ป้องกันโรคโคโรนาไวรัส2019 จำนวน 1 งาน (4,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62126

ประกาศ:  สื่อรณรงค์โรคโควิด 4,000 บาท.pdf
สรุปผล :  สื่อรณรงค์โรคโควิด 4,000 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2563
-
4 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 4 ตู้ (32,100.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62074

ประกาศ:  สอบเทียบ4ตู้ 32,100 บาท.pdf
สรุปผล :  สอบเทียบ4ตู้ 32,100 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563
-
30 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อเสื้อกาวน์แขนยาว ปิดหน้า จำนวน 5 ชุด (3,250.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62078

ประกาศ:  เสื้อกาวน์5ชุด 3,250 บาท.pdf
สรุปผล :  เสื้อกาวน์5ชุด 3,250 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563
-
30 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (4,041.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62094

ประกาศ:  ซ่อมคอม3รายการ 4,041 บาท.pdf
สรุปผล :  ซ่อมคอม3รายการ 4,041 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563
-
30 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 1 ชุด (5,326.20.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62107

ประกาศ:  ถ่ายเอกสาร+รูปเล่ม 5,326.20 บาท.pdf
สรุปผล :  ถ่ายเอกสาร+รูปเล่ม 5,326.20 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2563
-
30 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (12,434 รายการ) 1/1244 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.232.51.69
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com