หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ธ.ค. 2563 - 26 ธ.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60961

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2563
-
26 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7505 สงขลา

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61474

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563
-
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62976

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2563
-
จัดซื้อของที่ระลึก

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63052

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2563
-
จ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Toshiba รุ่น Xario SSA-660A หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-052-003/55 ครั้งที่ 3

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :30 ก.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64253

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2563
-
30 ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :27 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63877

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2563
-
27 ก.ย. 2563
จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2563

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ส.ค. 2563 - 25 ส.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63878

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2563
-
25 ส.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาระบบน้ำ RO สำหรับเครื่องล้างไต จำนวน 1 ระบบ งวดที่ 5

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :27 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64268

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2563
-
27 ก.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาระบบน้ำ RO สำหรับเครื่องล้างไต จำนวน 1 ระบบ งวดที่ 3

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :27 ก.ย. 2562 - 27 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64292

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2563
-
27 ก.ย. 2562
  1  2  3  4  5  6  (14,168 รายการ) 1/1417 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com