หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จัดซื้อการ์ดหน่วยความจำใส่กล้องถ่ายรูป (จำนวน 1 อัน)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53468

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 5619
-
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจ้ดทำรูปเล่ม

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55953

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2562
-
ซื้อโช๊คเก้าอี้ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 4 อัน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59561

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2562
-
17 ธ.ค. 2562
จ้างทำตรายางราชการ จำนวน 10 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60415

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2562
-
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไปราชการ ณ โรงพยาบาล หนองแม่ไก่ จ.อ่างทอง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 คัน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :26 พ.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60373

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2562
-
6 ธ.ค. 2562
จ้างทำแผ่นป้ายหน้าห้องรองผอ.สคร.12 สงขลา

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60410

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 2562
-
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง – ๘๓๗๐ นนทบุรี จำนวน ๑๐ รายการ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60419

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ธ.ค. 2562
-
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 3 รายการ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60392

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2562
-
9 ธ.ค. 2562
จัดจ้างทำเอกสารประกอบการประชุม

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60394

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ธ.ค. 2562
-
9 ธ.ค. 2562
  1  2  3  4  5  6  (11,175 รายการ) 1/1118 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com