หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2661
-
11 ม.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2561
-
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2561
-
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2561
-
วัสดุสำนักงาน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2561
-
4 ธ.ค. 2561
ขาตั้งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ตัว

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2561
-
16 พ.ย. 2561
ขออนุมัติซื้อน้ำยา Tuberculin Test (54,400.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ต.ค. 2561 - 22 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ซื้อน้ำยา Tuberculin.pdf
สรุปผล :  ซื้อน้ำยา Tuberculin.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ต.ค. 2561
-
22 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติสั่งจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ต.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผล :  CCF18102561_0001.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2561
-
18 ต.ค. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2561
-
17 ต.ค. 2561
ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ้านพักเลขที่ 181/1 (11,000 บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ต.ค. 2561 - 16 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ซ่อมบ้าน 181-1 (11,000 บาท).pdf
สรุปผล :  ซ่อมบ้าน 181-1 (11,000 บาท).pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2561
-
16 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (4,327 รายการ) 1/433 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com