หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ธ.ค. 2563 - 26 ธ.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60961

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2563
-
26 ธ.ค. 2563
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7505 สงขลา

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61474

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 23 ธ.ค. 2563
-
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62976

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2563
-
จัดซื้อของที่ระลึก

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63052

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2563
-
จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63226

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2563
-
จ้างเหมาปรับปรุงร่องระบายน้ำ ค.ส.ล.

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ก.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63232

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำ คสล.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 2563
-
10 ก.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (1,500.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63216

ประกาศ:  ซ่อมแผงวงจรแท็บเล็ต 1,500บาท.pdf
สรุปผล :  ซ่อมแผงวงจรแท็บเล็ต 1,500บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 2563
-
10 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลด
จ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 งาน

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63196

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2563
-
จ้างเหมาระวางบรรทุกเวชภัณฑ์

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63198

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2563
-
  1  2  3  4  5  6  (13,288 รายการ) 1/1329 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.112.145
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com