หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2661
-
11 ม.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2561
-
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2561
-
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2561
-
วัสดุสำนักงาน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2561
-
4 ธ.ค. 2561
ขาตั้งสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ตัว

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 พ.ย. 2561 - 16 พ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2561
-
16 พ.ย. 2561
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 2561
-
จ้างโปสเตรอ์ 2 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ส.ค. 2561 - 21 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 2561
-
21 ส.ค. 2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศปรับอากาศขนาด 10 ที่นั่ง

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2561
-
17 ส.ค. 2561
ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมคัทเอาท์ (3,400 บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ส.ค. 2561 - 17 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ซ่อมคัทเอาท์ 3,400 บาท.pdf
สรุปผล :  ซ่อมคัทเอาท์ 3,400 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 2561
-
17 ส.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (3,285 รายการ) 1/329 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com