หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จัดซื้อการ์ดหน่วยความจำใส่กล้องถ่ายรูป (จำนวน 1 อัน)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53468

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 5619
-
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60943

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2563
-
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 65 รายการ (159,280.50.-บาท)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60956

ประกาศ:  สำนักงาน65รายการ 159,280.50.-บาท.pdf
สรุปผล :  สำนักงาน65รายการ 159,280.50.-บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 2563
-
17 ม.ค. 2563
ดาวน์โหลด
เช่าห้องประชุม

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60953

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2563
-
จ้างผลิตสติกเกอร์รีดติดโฟมบอร์ด จำนวน 16 ชิ้น

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60822

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563
-
ซ์้อผงหมึกคอมพิวเตอร์ เพื่อสำรองจ่ายในคลัง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60863

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
ค่าจ้างเหมาจัดทำระบบ Extrct Thansform Load RTI สำหรับข้อมุ,การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจกอุบัติเหตุทางถนน (งวดที่1)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60867

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้การสอนประเภทชุดนอทรรษการ จำนวน 13 ชุด

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60875

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
ค่าซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :23 ธ.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60877

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
  1  2  3  4  5  6  (11,600 รายการ) 1/1160 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.168.111.191
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com