หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จัดซื้อการ์ดหน่วยความจำใส่กล้องถ่ายรูป (จำนวน 1 อัน)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53468

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 5619
-
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจ้ดทำรูปเล่ม

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55953

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2562
-
ซื้อโช๊คเก้าอี้ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 4 อัน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ธ.ค. 2562 - 17 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59561

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 17 ธ.ค. 2562
-
17 ธ.ค. 2562
จ้างทำชุดความรู้ 28 Key message

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54629

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2562
-
16 พ.ย. 2562
กำจัดหนู ครั้งที่ 1 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59673

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2562
-
ค่าจ้างถ่ายเอกสารในการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังเครือข่าย จำนวน 2 รุ่น

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59602

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2562
-
7 ต.ค. 2562
ค่าจ้างเหมาศึกษาออกแบบ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศ งวดที่ 1

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59603

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2562
-
7 ต.ค. 2562
ค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมภันธ์ (ป้ายไวนิล และโปสเตอร์ )จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ต.ค. 2562 - 7 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59604

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2562
-
7 ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ต.ค. 2562 - 8 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59705

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 7 ต.ค. 2562
-
8 ต.ค. 2562
  1  2  3  4  5  6  (10,607 รายการ) 1/1061 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.208.159.25
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com