หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จัดซื้อการ์ดหน่วยความจำใส่กล้องถ่ายรูป (จำนวน 1 อัน)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53468

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 5619
-
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52553

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการประชุม จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55037

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2562
-
จ้างทำชุดความรู้ 28 Key message

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54629

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 2562
-
16 พ.ย. 2562
ค่าจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารเดือนตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52256

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2562
-
31 ต.ค. 2562
ขออนุมัติจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (9,054.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55002

ประกาศ:  ประกาศซ่อมคอมพิวเตอร์2รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศซ่อมคอมพิวเตอร์2รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2562
-
13 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 15 เล่ม (1,677.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ก.พ. 2562 - 13 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55004

ประกาศ:  ประกาศจ้างถ่ายเอกสาร.pdf
สรุปผล :  ประกาศจ้างถ่ายเอกสาร.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 2562
-
13 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม จำนวน 15 เล่ม (1,346.25.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54933

ประกาศ:  ประกาศจ้างถ่ายเอกสาร.pdf
สรุปผล :  ประกาศจ้างถ่ายเอกสาร.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2562
-
12 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์ตู้ BSC จำนวน 2 ตู้ (93,732.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54950

ประกาศ:  ประกาศจ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์2ตู้.pdf
สรุปผล :  ประกาศจ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์2ตู้.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2562
-
12 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (6,420 บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2562 - 12 ก.พ. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54955

ประกาศ:  ไฟฟ้า 6,420 บาท.pdf
สรุปผล :  ไฟฟ้า 6,420 บาท.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2562
-
12 ก.พ. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (6,879 รายการ) 1/688 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.212.206.217
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com