หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีเฉพาะเจาะจง)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการด้านป้องกันควบคุมโรค (DDC SMART) และระบบเครื่อข่ายเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง ปี 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 3256
-
14 มี.ค. 2561
ซื้อหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ม.ค. 2561 - 11 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2661
-
11 ม.ค. 2561
ค่าจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารเดือนตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ต.ค. 2562 - 31 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2562
-
31 ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2561
-
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 2561
-
ขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (35,550.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
สรุปผล :  ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2561
-
14 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (290.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :14 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศจ้างทำตรายาง1รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศจ้างทำตรายาง1รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2561
-
14 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (28,500.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศซื้อFreezer-20.pdf
สรุปผล :  ประกาศซื้อFreezer-20.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2561
-
12 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (4,690.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน8รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน8รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2561
-
12 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (31,970.-บาท)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศซื้อครุภัณฑ์4รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศซื้อครุภัณฑ์4รายการ.pdf
 
วิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2561
-
12 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (4,834 รายการ) 1/484 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com