หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีคัดเลือก)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57579

 
วิธีคัดเลือก 8 ก.ค. 2562
-
ค่าเช่าเครื่องฉายLCD โครงการประชุมฯ วันที่ 9 -11 พฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :29 เม.ย. 2562 - 29 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56455

 
วิธีคัดเลือก 29 เม.ย. 2562
-
29 เม.ย. 2562
จัดซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ชนิดเกล็ดซีโอไลท์ จำนวน 66,600 ซอง (ก.ปฏิบัติการฯ)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ต.ค. 2561 - 28 พ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56870

 
วิธีคัดเลือก 17 ต.ค. 2561
-
28 พ.ย. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้สาขาโทรศัพท์)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ต.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53941

 
วิธีคัดเลือก 5 ต.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
#
#
#
#
#
#
  1  (4 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com