หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ชุดเอี๊ยมพร้อมหมวกคลุมผม จำนวน 9 ชุด

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58905

 
สอบราคา 8 ก.ย. 2562
-
8 ก.ย. 2562
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลงพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์ เพชรบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58682

 
สอบราคา 26 ส.ค. 2562
-
26 ส.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและนำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11 มิ.ย. 62 จังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58534

 
สอบราคา 22 ส.ค. 2562
-
22 ส.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและนำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11 มิ.ย. 62 จังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58535

 
สอบราคา 22 ส.ค. 2562
-
22 ส.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและนำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11 มิ.ย. 62 จังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58536

 
สอบราคา 22 ส.ค. 2562
-
22 ส.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและนำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11 มิ.ย. 62 จังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58537

 
สอบราคา 22 ส.ค. 2562
-
22 ส.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและนำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11 มิ.ย. 62 จังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58538

 
สอบราคา 22 ส.ค. 2562
-
22 ส.ค. 2562
ทดสอบลงข้อมูล

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :20 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55673

ประกาศ:  49671112_2092335431077874_254752360209842176_n.jpg
 
สอบราคา 20 มี.ค. 2562
-
20 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสตับอักเสบซีในกระแสเลือก CAP/CTM HCV QUANT TEST V2.0 โดยวิธีคัดเลือก

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54208

ประกาศ:  10.1 ประกาศผู้ชนะ (เผยแพร่เว็บไซต์).pdf
 
สอบราคา 21 ม.ค. 2562
-
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมระบบกันซึมบริเวณดาดฟ้า อาคาร 3 และซ่อมแซมระบบท่อที่อยู่ในช่องชาร์ป

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52484

 
สอบราคา 23 ส.ค. 2561
-
23 ส.ค. 2561
  1  2  3  4  5  6  (594 รายการ) 1/60 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.208.159.25
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com