หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.พ. 2563 - 17 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61508

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet .pdf
 
สอบราคา 17 ก.พ. 2563
-
17 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) พร้อมน้ำยาสำหรับทำละลาย จำนวน 133,350 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :27 ธ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60594

ประกาศ:  CCF_000067.pdf
 
สอบราคา 27 ธ.ค. 2562
-
27 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) พร้อมน้ำยาสำหรับทำละลาย จำนวน 133,350 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :27 ธ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60595

ประกาศ:  CCF_000067.pdf
 
สอบราคา 27 ธ.ค. 2562
-
27 ธ.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป (ทรัพย์สิน 4 รายการ)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60221

 
สอบราคา 28 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป (ทรัพย์สิน 4 รายการ)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60222

 
สอบราคา 28 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป (ทรัพย์สิน 4 รายการ)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 พ.ย. 2562 - 28 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60223

 
สอบราคา 28 พ.ย. 2562
-
28 พ.ย. 2562
ชุดเอี๊ยมพร้อมหมวกคลุมผม จำนวน 9 ชุด

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58905

 
สอบราคา 8 ก.ย. 2562
-
8 ก.ย. 2562
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลงพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขีนธ์ เพชรบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :26 ส.ค. 2562 - 26 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58682

 
สอบราคา 26 ส.ค. 2562
-
26 ส.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและนำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11 มิ.ย. 62 จังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58534

 
สอบราคา 22 ส.ค. 2562
-
22 ส.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศและนำมันเชื้อเพลิง วันที่ 11 มิ.ย. 62 จังหวัดราชบุรี

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :22 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58535

 
สอบราคา 22 ส.ค. 2562
-
22 ส.ค. 2562
  1  2  3  4  5  6  (600 รายการ) 1/60 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com