หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 มิ.ย. 2563 - 25 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 63121

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Manidipine tablet 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
 
สอบราคา 25 มิ.ย. 2563
-
25 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชี้อ HIV RNA โดยวิธี RT-PCR แบบ Real - Time จำนวน 15,840 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :15 มิ.ย. 2563 - 15 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62930

 
สอบราคา 15 มิ.ย. 2563
-
15 มิ.ย. 2563
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 มิ.ย. 2563 - 9 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62826

ประกาศ:  สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2563.pdf
 
สอบราคา 9 มิ.ย. 2563
-
9 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ขอส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วงงานของรัฐ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 มิ.ย. 2563 - 9 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62827

ประกาศ:  สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2563.pdf
 
สอบราคา 9 มิ.ย. 2563
-
9 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC 4.0 ศูนย์สารสนเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :5 มิ.ย. 2563 - 11 มิ.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62795

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวน.pdf
 
สอบราคา 5 มิ.ย. 2563
-
11 มิ.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (Thermoscan) ยี่ห้อ FLIR รุ่น T620 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 เครื่อง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :22 พ.ค. 2563 - 22 พ.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62592

 
สอบราคา 22 พ.ค. 2563
-
22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62494

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Atorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
 
สอบราคา 12 พ.ค. 2563
-
12 พ.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 มี.ค. 2563 - 17 มี.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61922

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Efavirenz 600 mg + Emtricitabine 200 mg + Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
 
สอบราคา 17 มี.ค. 2563
-
17 มี.ค. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนช่องสะงำ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61893

ประกาศ:  ยกเลิกประกาศ - บ้านพักช่องสะงำ.pdf
 
สอบราคา 16 มี.ค. 2563
-
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.พ. 2563 - 17 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61508

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Tenofovir disoproxil fumarate 300 mg film-coated tablet .pdf
 
สอบราคา 17 ก.พ. 2563
-
17 ก.พ. 2563
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (605 รายการ) 1/61 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com