หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ซื้อกระเป๋า เพื่อใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ถอดบทเรียนในการดำเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ระดับอาชีวศึกษา

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :21 มิ.ย. 2561 - 21 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผล :  กระเป๋า.pdf
 
สอบราคา 21 มิ.ย. 2561
-
21 มิ.ย. 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 มิ.ย. 2561 - 18 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 18 มิ.ย. 2561
-
18 มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถตู้เพื่อใช้ในการเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดปัตตานีและสตูล

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :6 มิ.ย. 2561 - 6 มิ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผล :  2018-07-20-15-28-32-01.pdf
 
สอบราคา 8 มิ.ย. 2561
-
8 มิ.ย. 2561
จ้างผลิตเอกสารจำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 พ.ค. 2561 - 8 พ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 8 พ.ค. 2561
-
8 พ.ค. 2561
จัดซื้อธงสัญลักษณ์

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 7 มี.ค. 2561
-
7 มี.ค. 2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุการเกษตร

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ก.พ. 2561 - 28 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 28 ก.พ. 2561
-
28 ก.พ. 2561
ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2561 - 12 มี.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 9 ก.พ. 2561
-
9 ก.พ. 2561
จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ นข 7886 สงขลา

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :31 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 24 ม.ค. 2561
-
31 ม.ค. 2561
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง จ้างพิมพ์คู่มือชุดความรู้ เรื่องรู้ทันโรคและภัยสุขภาพ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 12 ม.ค. 2561
-
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน ตุลาคม 2560

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ม.ค. 2561 - 8 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 8 ม.ค. 2561
-
8 ม.ค. 2561
  1  2  3  4  5  6  (821 รายการ) 1/83 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.81.110.186
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com