หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :29 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 29 พ.ย. 2561
-
29 พ.ย. 2561
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 15 พ.ย. 2561
-
15 พ.ย. 2561
จัดจ้างซ่อมเปลียนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 30 ต.ค. 2561
-
30 ต.ค. 2561
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้และทำความสะอาดสถานที่ (10,000 บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :1 ต.ค. 2561 - 1 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  หญ้า ตค.61(10,000 บาท).pdf
สรุปผล :  หญ้า ตค.61(10,000 บาท).pdf
 
สอบราคา 1 ต.ค. 2561
-
1 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับเลขานุการกรมและห้องสมุด

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 28 ก.ย. 2561
-
28 ก.ย. 2561
ประการผุ้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4,708)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ต.ค. 2561 - 27 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ.pdf
 
สอบราคา 27 ก.ย. 2561
-
3 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ซื้อน้ำดื่ม

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 18 ก.ย. 2561
-
18 ก.ย. 2561
ขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (73,000.-บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2561 - 17 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ_0001.pdf
สรุปผล :  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ_0001.pdf
 
สอบราคา 17 ก.ย. 2561
-
17 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์(ห้องผู้อำนวยการ) (2,675 บาท)

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ:  ซ่อมโทรศัพท์ 2,675 บาท.pdf
สรุปผล :  ซ่อมโทรศัพท์ 2,675 บาท.pdf
 
สอบราคา 12 ก.ย. 2561
-
12 ก.ย. 2561
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการซื้อเครื่องมือไฟฟ้า

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
สอบราคา 11 ก.ย. 2561
-
11 ก.ย. 2561
  1  2  3  4  5  6  (835 รายการ) 1/84 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.82.10.219
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com