หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จ้างเหมาจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ ปี 2563

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 พ.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60380

 
สอบราคา 6 ธ.ค. 2562
-
6 ธ.ค. 2562
ขออนุมัติจ้างเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคาร 1 ชั้น 2 (19,000 บาท)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :26 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60187

ประกาศ:  ปป.ระบบไฟฟ้า .pdf
สรุปผล :  ปป.ระบบไฟฟ้า .pdf
 
สอบราคา 26 พ.ย. 2562
-
26 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 23-25 ก.ย.2562

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :1 พ.ย. 2562 - 1 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59958

 
สอบราคา 1 พ.ย. 2562
-
1 พ.ย. 2562
ค่าจ้างถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานโครงการประชุมวิชาการฯ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :1 พ.ย. 2562 - 1 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59966

 
สอบราคา 1 พ.ย. 2562
-
1 พ.ย. 2562
ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่อง Printer ยี่ห้อ OKI

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :29 ต.ค. 2562 - 29 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60051

 
สอบราคา 29 ต.ค. 2562
-
29 ต.ค. 2562
จัดซื้อกระดาษ จำนวน 100 รีม

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ต.ค. 2562 - 30 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60061

 
สอบราคา 25 ต.ค. 2562
-
30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59879

ประกาศ:  จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ.pdf
 
สอบราคา 18 ต.ค. 2562
-
18 ต.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมาพัฒนารูปแบบติดตามระบบการดำเนินงานจัดการข้อมูลการบาดเจ็บจากการจมน้ำ (งวดที่ 2)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ต.ค. 2562 - 4 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59594

 
สอบราคา 4 ต.ค. 2562
-
4 ต.ค. 2562
เช่าห้องประชุมเพื่อใช้ในการประชุมเชิงปกฏิบัติการ วันที่ 9-10 กันยายน 2562

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59209

 
สอบราคา 20 ก.ย. 2562
-
20 ก.ย. 2562
จ้างตรายาง จำนวน 12 อัน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ก.ย. 2562 - 20 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59237

 
สอบราคา 20 ก.ย. 2562
-
20 ก.ย. 2562
  1  2  3  4  5  6  (857 รายการ) 1/86 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.234.214.113
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com