หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่องการใช้ Thailand Global HEARIS

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.พ. 2563 - 17 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61510

 
สอบราคา 17 ก.พ. 2563
-
17 ก.พ. 2563
ค่าจ้างเหมาธูรการเพื่อปฏิบัติงานสารบรรณ เดือน มกราคม 2563

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :5 ก.พ. 2563 - 5 ก.พ. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61391

 
สอบราคา 5 ก.พ. 2563
-
5 ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ตลับหมึกปริ้นเตอร์)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60876

 
สอบราคา 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครการ นำร่องการใช้งาน Thailand Global HEARTS

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :23 ธ.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60885

 
สอบราคา 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
ค่าจ้างเหมาบริการงานธุรการเพื่อการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60892

 
สอบราคา 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
จ้างทำตรายาง จำนวน 14 อัน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ธ.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60900

 
สอบราคา 15 ม.ค. 2563
-
15 ม.ค. 2563
จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60525

 
สอบราคา 23 ธ.ค. 2562
-
23 ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานวัดความดันโลหิตในที่สาธารณะ ปี 2563

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 พ.ย. 2562 - 6 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60380

 
สอบราคา 6 ธ.ค. 2562
-
6 ธ.ค. 2562
จ้างล้างทำความสะอาดและซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :29 พ.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60453

 
สอบราคา 29 พ.ย. 2562
-
29 พ.ย. 2562
ขออนุมัติจ้างเดินสายและติดตั้งจุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบไฟฟ้าอาคาร 1 ชั้น 2 (19,000 บาท)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :26 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60187

ประกาศ:  ปป.ระบบไฟฟ้า .pdf
สรุปผล :  ปป.ระบบไฟฟ้า .pdf
 
สอบราคา 26 พ.ย. 2562
-
26 พ.ย. 2562
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (866 รายการ) 1/87 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com