หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (สอบราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ค่าจ้างดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :31 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56966

 
สอบราคา 31 พ.ค. 2562
-
31 พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56928

 
สอบราคา 22 พ.ค. 2562
-
จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :15 พ.ค. 2562 - 15 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56749

 
สอบราคา 15 พ.ค. 2562
-
15 พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : - 7 มิ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56919

 
สอบราคา 13 พ.ค. 2562
-
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (11,384.80 บาท

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :27 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55762

ประกาศ:  ซ่อมไฟ 11,384.80 บาท.pdf
สรุปผล :  ซ่อมไฟ 11,384.80 บาท.pdf
 
สอบราคา 27 มี.ค. 2562
-
27 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ขออนุมัติจ้างจัดทำไวนิล (675 บาท)

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :25 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55720

ประกาศ:  ทำไวนิล 675 บาท.pdf
สรุปผล :  ทำไวนิล 675 บาท.pdf
 
สอบราคา 25 มี.ค. 2562
-
25 มี.ค. 2562
ดาวน์โหลด
ค่าจ้างเหมารถตู้จำนวน 5 คัน เพื่อใช้ในการประชุมวันที่ 27-31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมคามิโอ อมตะ บางประกง จังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :21 ม.ค. 2562 - 24 ม.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54926

 
สอบราคา 21 ม.ค. 2562
-
24 ม.ค. 2562
ทดสอบบันทึกข้อมูล

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :24 ธ.ค. 2561 - 24 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 53065

ประกาศ:  ว862.pdf
สรุปผล :  ว862.pdf
 
สอบราคา 24 ธ.ค. 2561
-
24 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ธ.ค. 2561 - 4 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 54924

 
สอบราคา 4 ธ.ค. 2561
-
4 ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :29 พ.ย. 2561 - 29 พ.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52610

 
สอบราคา 29 พ.ย. 2561
-
29 พ.ย. 2561
  1  2  3  4  5  6  (846 รายการ) 1/85 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com