หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (ประกวดราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52159

ประกาศ:  25102561-10001.jpg
 
ประกวดราคา 25 ต.ค. 2561
-
25 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52160

ประกาศ:  25102561-10002.jpg
 
ประกวดราคา 25 ต.ค. 2561
-
25 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง DEET ชนิดซอง จำนวน 560,000 ซอง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 พ.ย. 2559 - 25 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36804

ประกาศ:  img-161125153408.jpg
 
ประกวดราคา 25 พ.ย. 2559
-
25 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทราย Temephos 1% SG จำนวน 36,000 กิโลกรัม

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 พ.ย. 2559 - 25 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36806

ประกาศ:  img-161125153322.jpg
 
ประกวดราคา 25 พ.ย. 2559
-
25 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :9 พ.ย. 2559 - 9 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36436

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวนฯกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ.pdf
 
ประกวดราคา 8 พ.ย. 2559
-
9 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง DEET ชนิดซอง จำนวน 560,000 ซอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :18 พ.ย. 2559 - 18 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36323

ประกาศ:  3 11 2559_2 .pdf
 
ประกวดราคา 3 พ.ย. 2559
-
19 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี Temephos 1 % SG จำนวน 36,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :17 พ.ย. 2559 - 17 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36327

ประกาศ:  3 11 2559_3.pdf
 
ประกวดราคา 3 พ.ย. 2559
-
11 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อมุ้งชุบสารเคมี Delramethrin LLIN จำนวน 3,750 หลังและมุ้งโปลีเอสเตอร์สีขาว จำนวน 8,000 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิสก์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :15 พ.ย. 2559 - 15 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36307

ประกาศ:  2 11 2559 1.pdf
 
ประกวดราคา 2 พ.ย. 2559
-
20 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อสารเคมี Deltamethrin 0.5% EC สูตรผสมจำนวน 5,362 ลิตรและสารเคมี Deltamethrin 5% WDP จำนวน 800 กิโลกรัมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กครอนิสก์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :2 พ.ย. 2559 - 10 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36308

ประกาศ:  2 11 2559 2.pdf
 
ประกวดราคา 2 พ.ย. 2559
-
20 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อมุ้งโปลีเอสเตอร์สีขาว

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :9 มี.ค. 2559 -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 29289

ประกาศ:  2.jpg
 
ประกวดราคา 9 มี.ค. 2559
-
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (177 รายการ) 1/18 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 34.204.191.0
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com