หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (ประกวดราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 เม.ย. 2563 - 28 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62398

ประกาศ:  CCF_000237.pdf
 
ประกวดราคา 28 เม.ย. 2563
-
28 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 เม.ย. 2563 - 28 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62399

ประกาศ:  CCF_000237.pdf
 
ประกวดราคา 28 เม.ย. 2563
-
28 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รบการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 เม.ย. 2563 - 28 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62400

ประกาศ:  CCF_000237.pdf
 
ประกวดราคา 28 เม.ย. 2563
-
28 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรียอย่างรวดเร็ว จำนวน 259,675 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :14 เม.ย. 2563 - 14 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62236

ประกาศ:  Scan2563-04-14_141433.pdf
 
ประกวดราคา 14 เม.ย. 2563
-
14 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกาดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :14 เม.ย. 2563 - 22 เม.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 62237

ประกาศ:  Scan2563-04-14_141454.pdf
 
ประกวดราคา 14 เม.ย. 2563
-
14 เม.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52159

ประกาศ:  25102561-10001.jpg
 
ประกวดราคา 25 ต.ค. 2561
-
25 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 52160

ประกาศ:  25102561-10002.jpg
 
ประกวดราคา 25 ต.ค. 2561
-
25 ต.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยาทากันยุง DEET ชนิดซอง จำนวน 560,000 ซอง

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 พ.ย. 2559 - 25 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36804

ประกาศ:  img-161125153408.jpg
 
ประกวดราคา 25 พ.ย. 2559
-
25 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อทราย Temephos 1% SG จำนวน 36,000 กิโลกรัม

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :25 พ.ย. 2559 - 25 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36806

ประกาศ:  img-161125153322.jpg
 
ประกวดราคา 25 พ.ย. 2559
-
25 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกาศฯ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมพิจารณากำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :9 พ.ย. 2559 - 9 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36436

ประกาศ:  ประกาศเชิญชวนฯกำหนดคุณลักษณะเฉพาะฯวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ.pdf
 
ประกวดราคา 8 พ.ย. 2559
-
9 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (182 รายการ) 1/19 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com