หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (ประกวดราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเอชไอวีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :6 มิ.ย. 2560 - 13 มิ.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 42094

ประกาศ:  ปรกาศประกวดราคาน้ำยาเอชไอวี.pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อน้ำยาเอชไอวี2.pdf
 
ประกวดราคา 6 มิ.ย. 2560
-
13 มิ.ย. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง จ้างออกแบบศูนย์เฝ้าระวังและกักกัน (Quarantine Center) ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง จำนวน 1 งาน โดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.พ. 2560 - 1 มี.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 38889

ประกาศ:  img 731.pdf
สรุปผล :  img 763.pdf
 
ประกวดราคา 6 ก.พ. 2560
-
1 มี.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และสารเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ม.ค. 2560 - 23 ม.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 38268

ประกาศ:  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทยฺและสารเคมีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
 
ประกวดราคา 16 ม.ค. 2560
-
23 ม.ค. 2560
ดาวน์โหลด
ซื้อสารเคมี จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :25 ธ.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26872

 
ประกวดราคา 25 ธ.ค. 2558
-
31 ธ.ค. 2558
(สคร.4) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ธ.ค. 2558 - 23 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26333

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ.PDF
สรุปผล :  ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ19012559.pdf
 
ประกวดราคา 16 ธ.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
(สคร.5 ราชบุรี) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทฯ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ วงเงิน 2,697,000 บาท

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ธ.ค. 2558 - 11 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26315

ประกาศ:  ประกาศรายชื่อผู้ชนะวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 2,697,000.pdf
 
ประกวดราคา 11 ธ.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ชนิดตรวจกรองเบื้องต้น และชุดตรวจหาการติดเชื้อซิฟิลิส โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ธ.ค. 2558 - 16 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26212

ประกาศ:  ประกาศ+เอกสารประกวด+TOR.pdf
 
ประกวดราคา 3 ธ.ค. 2558
-
16 ธ.ค. 2558
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ธ.ค. 2558 - 11 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26178

ประกาศ:  ประกาศประกวดราคา.pdf
 
ประกวดราคา 2 ธ.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างกระจายถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :30 พ.ย. 2558 - 11 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26120

ประกาศ:  20151130104506.pdf
 
ประกวดราคา 30 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกวดราคาซื้อยา Atazanavir 200 mg.capsule hard 1 capsule (51999999-426507) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :26 พ.ย. 2558 - 3 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26063

ประกาศ:  ประกวดราคาซื้อยา Atazanavir 200 mg.capsule hard 1 capsule (51999999-426507) .pdf
สรุปผล :  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Atazanavir 200 mg..pdf
 
ประกวดราคา 26 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (81 รายการ) 1/9 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com