หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (e-Auction)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมควบคุมโรค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :7 เม.ย. 2559 - 20 เม.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 29318

ประกาศ:  img 325.pdf
สรุปผล :  img 346.pdf
 
e-Auction 7 เม.ย. 2559
-
20 เม.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ธ.ค. 2558 - 25 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26331

ประกาศ:  img 056.pdf
สรุปผล :  img 210.pdf
 
e-Auction 15 ธ.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bindding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :12 พ.ย. 2558 - 19 พ.ย. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 25904

ประกาศ:  img 992.pdf
 
e-Auction 12 พ.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์เพื่อใชในภารกิจของทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ต.ค. 2558 - 9 ต.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 25352

ประกาศ:  img 928.pdf
 
e-Auction 2 ต.ค. 2558
-
ดาวน์โหลด
โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ก.ย. 2558 - 23 ก.ย. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 24860

ประกาศ:  img 893.pdf
 
e-Auction 16 ก.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ก.ย. 2558 - 17 ก.ย. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 24694

ประกาศ:  img 894.pdf
 
e-Auction 10 ก.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ก.ย. 2558 - 18 ก.ย. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 24695

ประกาศ:  img 895.pdf
 
e-Auction 10 ก.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ป่วย ของสถาบันบำราศนราดูร จำนวน 3 หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ก.ย. 2558 - 11 ก.ย. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 24622

ประกาศ:  img 874.pdf
 
e-Auction 4 ก.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารแม่แบบการปฏิบัติการผู้ป่วยโรคติดต่อ, อาคารผู้ป่วยต่าง ๆ และอาคารสำนักงานพร้อมทั้งบริเวณทางเชื่อมอาคารและระเบียบรอบนอกของอาคารต่าง ๆ ของสถาบันบำราศนราดูร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ก.ย. 2558 - 11 ก.ย. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 24623

ประกาศ:  img 875.pdf
 
e-Auction 4 ก.ย. 2558
-
ดาวน์โหลด
จัดจ้างเหมาตัดหญ้ารอบอาคารสำนักงานฯ

ปีงบประมาณ :2558
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ส.ค. 2558 - 11 ส.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 24891

 
e-Auction 11 ส.ค. 2558
-
  1  2  3  4  5  6  (136 รายการ) 1/14 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com