หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (ตกลงราคา)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ตู้ลอยสแตนเลส ขนาด 0.95x0.50x0.35 ม พร้อมชั้นวาง ขนาด 0.95x1.0.03x0.25 ม จำนวน 1 ชุด

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :4 ส.ค. 2596 - 4 ส.ค. 2596
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 4 ส.ค. 2596
-
4 ส.ค. 2596
จ้างถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ก.พ. 2560 - 28 ก.พ. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 28 ก.พ. 2562
-
28 ก.พ. 2560
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :15 ธ.ค. 2561 - 15 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 15 ธ.ค. 2561
-
15 ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป ต.ค. 2560

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :4 เม.ย. 2561 - 4 เม.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 11 ต.ค. 2561
-
11 ต.ค. 2561
ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 18 ก.ย. 2561
-
18 ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :18 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 18 ก.ย. 2561
-
18 ก.ย. 2561
ซื้อหนังสือพิมพ์ เดือน กันยายน 2561

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2561 - 17 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 17 ก.ย. 2561
-
17 ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :17 ก.ย. 2561 - 17 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 17 ก.ย. 2561
-
17 ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 11 ก.ย. 2561
-
11 ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :10 ก.ย. 2561 - 10 ก.ย. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง

 
ตกลงราคา 10 ก.ย. 2561
-
10 ก.ย. 2561
  1  2  3  4  5  6  (39,741 รายการ) 1/3975 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 54.145.83.79
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com