หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีพิเศษ)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จ้างขนย้ายพร้อมติดตั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีพิเศษ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 41276

 
วิธีพิเศษ 17 พ.ค. 2560
-
ซื้อวัสดุเพื่อเป็นของรางวัลจัดนิทรรศการวันวัณโรคสากล

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :5 พ.ค. 2560 - 5 พ.ค. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 41145

 
วิธีพิเศษ 20 มี.ค. 2560
-
5 พ.ค. 2560
รองเท้าป้องกันเลปโตสไปโรซิส จำนวน 8,600 คู่

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 40256

 
วิธีพิเศษ 7 มี.ค. 2560
-
จ้างติดตั้งประปา-มาตรวัดน้ำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 39937

 
วิธีพิเศษ 22 ก.พ. 2560
-
ซื้อเวชภัณฑ์ยา

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 38492

 
วิธีพิเศษ 9 ม.ค. 2560
-
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ “ลูกรวมใจ ถวายสุขภาพดี มีสุข เพื่อแม่”

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 34437

สรุปผล :  สรุปผลล่าสุด.doc
 
วิธีพิเศษ 8 ก.ย. 2559
-
จ้างเหมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.... งวดที่ 1

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :2 ก.ย. 2559 - 2 ก.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 34342

 
วิธีพิเศษ 2 ก.ย. 2559
-
2 ก.ย. 2559
จ้างจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจปี 2559

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :5 เม.ย. 2559 - 5 เม.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 29847

 
วิธีพิเศษ 5 เม.ย. 2559
-
5 พ.ค. 2559
ซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) โดยวิธีพิเศษ

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 31717

 
วิธีพิเศษ 29 ก.พ. 2559
-
29 ก.พ. 2559
ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (258/59)

ปีงบประมาณ :2559
ระยะเวลารับเอกสาร :29 ธ.ค. 2558 - 29 ธ.ค. 2558
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 26593

 
วิธีพิเศษ 29 ธ.ค. 2558
-
29 ธ.ค. 2558
  1  2  3  4  5  6  (99 รายการ) 1/10 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com