หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีกรณีพิเศษ)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :11 ธ.ค. 2562 - 11 ธ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61255

 
วิธีกรณีพิเศษ 11 ธ.ค. 2562
-
11 ธ.ค. 2562
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการป้องกันและเผยแพร่

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :12 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 61190

 
วิธีกรณีพิเศษ 12 พ.ย. 2562
-
12 พ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :5 พ.ย. 2562 - 5 พ.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60500

 
วิธีกรณีพิเศษ 5 พ.ย. 2562
-
5 พ.ย. 2562
จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และเอกสาร

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :28 ต.ค. 2562 - 28 ต.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 60534

 
วิธีกรณีพิเศษ 28 ต.ค. 2562
-
28 ต.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :13 ส.ค. 2562 - 13 ส.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 59216

 
วิธีกรณีพิเศษ 13 ส.ค. 2562
-
13 ส.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58034

 
วิธีกรณีพิเศษ 12 ก.ค. 2562
-
12 ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7887 สงขลา

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57961

 
วิธีกรณีพิเศษ 26 มิ.ย. 2562
-
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57515

 
วิธีกรณีพิเศษ 24 มิ.ย. 2562
-
จ้างถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58111

 
วิธีกรณีพิเศษ 17 พ.ค. 2562
-
17 พ.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56780

 
วิธีกรณีพิเศษ 11 เม.ย. 2562
-
11 เม.ย. 2562
  1  2  3  4  5  6  (375 รายการ) 1/38 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com