หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีกรณีพิเศษ)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จ้างเหมาผลิตสื่อและดำเนินการสื่อสารทางการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55582

ประกาศ:  42.จ้างเหมาผลิตสื่อและดำเนินการสื่อสารทางการตลาดบนช่องทางออนไลน์.pdf
 
วิธีกรณีพิเศษ 3 ธ.ค. 2561
-
20 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คัน

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 51322

 
วิธีกรณีพิเศษ 4 ก.ย. 2561
-
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 51973

 
วิธีกรณีพิเศษ 16 ส.ค. 2561
-
16 ส.ค. 2561
จ้างผลิตหนังสือคู่มือปรับสมดุลคนทำงานออฟฟิศพิชิต 2 ม.

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 46187

 
วิธีกรณีพิเศษ 12 ม.ค. 2561
-
12 ม.ค. 2561
จัดวื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :20 ก.พ. 2561 - 20 ก.พ. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 47039

 
วิธีกรณีพิเศษ 12 ธ.ค. 2560
-
20 ก.พ. 2561
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่อง จ้างออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อความรู้เรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 ภาษา จำนวน 5 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :7 ก.ย. 2560 - 7 ก.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 43872

ประกาศ:  ตารางราคากลาง จ้างออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อความรู้เรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 ภาษา จำนวน 5 รายการ.pdf
 
วิธีกรณีพิเศษ 7 ก.ย. 2560
-
7 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค โดยสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เรื่องงานจ้างออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อความรู้่ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับช่องทางเข้าออกประเทศ 4 ภาษา จำนวน 4 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 43863

 
วิธีกรณีพิเศษ 6 ก.ย. 2560
-
จ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือชุดความรู้เรื่อง รู้ทันโรคและภัยสุขภาพ สำหรับประชาชน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ก.ย. 2560 - 6 ก.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 43865

ประกาศ:  ตารางราคากลาางจ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือชุดความรู้.pdf
 
วิธีกรณีพิเศษ 6 ก.ย. 2560
-
6 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลด
จ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือชุดความรู้เรื่อง รู้ทันโรคและภัยสุขภาพ สำหรับประชาชน

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ก.ย. 2560 - 6 ก.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 43866

ประกาศ:  ตารางราคากลาางจ้างออกแบบและพิมพ์คู่มือชุดความรู้.pdf
 
วิธีกรณีพิเศษ 6 ก.ย. 2560
-
6 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลด
จ้างออกแบบและผลิตสื่อความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 8 รายการ

ปีงบประมาณ :2560
ระยะเวลารับเอกสาร :6 ก.ย. 2560 - 6 ก.ย. 2560
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 43867

ประกาศ:  ตารางราคากลางจ้างออกแบบและผลิตสื่อความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า.pdf
 
วิธีกรณีพิเศษ 6 ก.ย. 2560
-
6 ก.ย. 2560
ดาวน์โหลด
  1  2  3  4  5  6  (361 รายการ) 1/37 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 3.80.223.123
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com