หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
สรุปผล (วิธีกรณีพิเศษ)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :12 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58034

 
วิธีกรณีพิเศษ 12 ก.ค. 2562
-
12 ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 7887 สงขลา

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57961

 
วิธีกรณีพิเศษ 26 มิ.ย. 2562
-
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 57515

 
วิธีกรณีพิเศษ 24 มิ.ย. 2562
-
จ้างถ่ายเอกสาร

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :17 พ.ค. 2562 - 17 พ.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58111

 
วิธีกรณีพิเศษ 17 พ.ค. 2562
-
17 พ.ค. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :11 เม.ย. 2562 - 11 เม.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 56780

 
วิธีกรณีพิเศษ 11 เม.ย. 2562
-
11 เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ Note Book

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :20 มี.ค. 2562 - 20 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58120

 
วิธีกรณีพิเศษ 20 มี.ค. 2562
-
20 มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :16 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58088

 
วิธีกรณีพิเศษ 16 มี.ค. 2562
-
16 มี.ค. 2562
จ้างเหมาผลิตสื่อและดำเนินการสื่อสารทางการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :3 ธ.ค. 2561 - 20 ธ.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 55582

ประกาศ:  42.จ้างเหมาผลิตสื่อและดำเนินการสื่อสารทางการตลาดบนช่องทางออนไลน์.pdf
 
วิธีกรณีพิเศษ 3 ธ.ค. 2561
-
20 ธ.ค. 2561
ดาวน์โหลด
จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๓ คัน

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร : -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 51322

 
วิธีกรณีพิเศษ 4 ก.ย. 2561
-
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ปีงบประมาณ :2561
ระยะเวลารับเอกสาร :16 ส.ค. 2561 - 16 ส.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 51973

 
วิธีกรณีพิเศษ 16 ส.ค. 2561
-
16 ส.ค. 2561
  1  2  3  4  5  6  (368 รายการ) 1/37 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com