หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Market)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,109 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 เม.ย. 2561 -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48102

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Market 18 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,109 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :23 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 47849

ประกาศ:  ประกาศกระดาษ.pdf
 
e-Market 23 มี.ค. 2561
-
28 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 พ.ย. 2559 - 16 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36587

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Market 16 พ.ย. 2559
-
16 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 พ.ย. 2559 - 11 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36363

ประกาศ:  ประกาศซื้อกระดาษ.pdf
 
e-Market 3 พ.ย. 2559
-
11 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
#
#
#
#
#
#
  1  (4 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 35.173.234.237
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com