หน้าแรก


ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่
29 กรกฏาคม 2557
 
ประกาศ (e-Market)

วิธีซื้อ/จ้าง:
ค้นหา
เรื่อง รูปแบบ วันที่เริ่ม-สิ้นสุดประกาศ  
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคา จ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ปีงบประมาณ :2563
ระยะเวลารับเอกสาร :8 ก.ย. 2563 - 23 ก.ย. 2563
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 64073

ประกาศ:  CCF_000461.pdf
 
e-Market 8 ก.ย. 2563
-
23 ก.ย. 2563
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายทั้งหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีปร

ปีงบประมาณ :2562
ระยะเวลารับเอกสาร :9 ก.ย. 2562 - 24 ก.ย. 2562
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 58935

ประกาศ:  CCF_000059.pdf
 
e-Market 9 ก.ย. 2562
-
24 ก.ย. 2562
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,109 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :18 เม.ย. 2561 -
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 48102

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Market 18 เม.ย. 2561
-
ดาวน์โหลด
ประกาศการซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 5,109 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :23 มี.ค. 2561 - 28 มี.ค. 2561
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 47849

ประกาศ:  ประกาศกระดาษ.pdf
 
e-Market 23 มี.ค. 2561
-
28 มี.ค. 2561
ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :16 พ.ย. 2559 - 16 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36587

ประกาศ:  ประกาศผู้ชนะ.pdf
 
e-Market 16 พ.ย. 2559
-
16 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
ประกาศซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ปีงบประมาณ :
ระยะเวลารับเอกสาร :3 พ.ย. 2559 - 11 พ.ย. 2559
» สรุปผล เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง
# 36363

ประกาศ:  ประกาศซื้อกระดาษ.pdf
 
e-Market 3 พ.ย. 2559
-
11 พ.ย. 2559
ดาวน์โหลด
#
#
#
#
  1  (6 รายการ) 1/1 หน้า 
 
 
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
88 / 21 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2590-3269 โทรสาร 0-2591-8397
สงวนลิขสิทธิ์ © 2552 สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Your IP: 18.207.106.142
ติดต่อผู้พัฒนา: sathit@inbox.com